Teollinen muotoilija

Ammatit Julkaistu

Teollinen muotoilija suunnittelee monenlaisia tuotteita ja palveluja yritysten ja julkisen sektorin tarpeisiin. Teollisia muotoilijoita työskentelee muotoilutoimistoissa, eri toimialojen yrityksissä, yrittäjinä ja freelanceina. Ammatti edellyttää visuaalista hahmotuskykyä, käytettävyyden tuntemusta, luovuutta ja kädentaitoja.

Teollisia muotoilijoita työskentelee muotoilutoimistoissa, yritysten palveluksessa, yksityisyrittäjinä ja freelancereina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Teollinen muotoilija

Teollinen muotoilija tarvitsee visuaalista hahmotuskykyä, idearikkautta ja mielikuvitusta sekä myös kädentaitoja Ammatissa on tärkeää pystyä eläytymään ja asettumaan tuotteen tai palvelun käyttäjän asemaan. Teollisen muotoilijan on tunnettava materiaalien käyttäytymistä.

Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, selkeää ilmaisukykyä, havainnointikykyä ja pitkäjännitteisyyttä. Ammatissa kehittyminen edellyttää uteliaisuutta, alan kehityksen seuraamista ja uuden oppimista.

Monipuolinen kielitaito ja markkinointihenkisyys ovat ammatissa tarpeen. Tietotekniikan käyttötaito on tarpeen.

Teollista muotoilua voi opiskella yliopistossa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti, ylempi taiteen maisteri. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon muotoilija (AMK) tai artenomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3469 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat