Teollisuusputkiasentaja

Ammatit Julkaistu

Teollisuusputkiasentajat valmistavat ja asentavat teollisuuden tuotantolaitoksissa ja voimaloissa käytettäviä putkistoja. Työpaikkoja on erityisesti prosessiteollisuudessa. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja.

Kone- ja metallituoteteollisuus. Teollisuuden tuotantolaitokset. Voimalaitokset. Huoltoyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Teollisuusputkiasentaja

Teollisuusputkiasentajan on tunnettava putkistojen valmistuksen, asennuksen ja huollon työmenetelmät sekä työvälineet ja materiaalit. Työssä on hallittava mittaustekniikat sekä osattava lukea työpiirustuksia ja työohjeita. Teollisuusputkiasentajan on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että työryhmän jäsenenä.

Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen. Huolellisuus ja vastuullisuus ovat työssä tarpeen, samoin ongelmanratkaisutaidot. Työ on osattava tehdä taloudellisesti.

Työ edellyttää työturvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista. Ammatti edellyttää uuden oppimista.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa talotekniikan perustutkinnon (putkiasentaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös talotekniikan ammattitutkinto (putkiasentaja (AT)), koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (kunnossapitoasennuksen osaamisala), talotekniikan erikoisammattitutkinto (putkiasentaja (EAT)) sekä koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 
 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä tulityökortti. Tulitöitä ovat esimerkiksi hitsaus- ja hiontatyöt.

Mediaanipalkka

3335 €/kk

Yksityinen sektori

3346 €/kk

Julkinen sektori

3120 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat