Teräsrakentaja, rautarakennetyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Teräsrakentaja asentaa paksuista teräspalkeista ja -levyistä valmistettuja raskaita rakenteita, joita käytetään esimerkiksi siltojen rakentamisessa. Ammatissa työskennellään vaihtelevissa työmaakohteissa. Työssä tarvitaan liitosmenetelmien hallintaa ja materiaalituntemusta sekä huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja. Rautarakennetyöntekijät valmistavat puolestaan erilaisia raskaita metallielementtejä.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset, kuten konepajat, telakat, verstaat ja tehtaat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Teräsrakentaja, rautarakennetyöntekijä

Terärakentajan työ edellyttää työstötekniikoiden ja liitosmenetelmien hallintaa sekä materiaalituntemusta. Työtehtävät edellyttävät koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja. Ammatissa on osattava lukea työpiirustuksia.

Ammatissa on tunnettava laatuvaatimukset ja hitsausalan standardit sekä hallittava raaka-aineiden ja tarvikkeiden taloudellinen käyttö. Ammatissa on kyettävä hahmottamaan hyvin kappaleiden avaruudellisia muotoja.

Työntekijältä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja. Työturvallisuustekijöiden noudattaminen on tärkeää. Työympäristö voi olla kylmä ja meluisa. Suojainten käyttö on tarpeen.

Hyvä näkökyky ja fyysinen kunto ovat tarpeen. Työ on raskasta, ja se tehdään usein hankalissa työasennoissa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös tuotantotekniikan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti, jonka saa suoritettuaan yhden päivän pituisen tulityökurssin.

Mediaanipalkka

2842 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat