Terveydenhoitaja

Ammatit Julkaistu

Terveydenhoitaja on terveydenhuollon ammattilainen, joka tarjoaa terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvää hoitoa, ohjausta ja neuvontaa. He työskentelevät usein terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kouluissa, yrityksissä ja erilaisissa terveysalan organisaatioissa. Ammatissa vaaditaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, empaattisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Terveydenhuollossa, oppilaitoksissa, sosiaalialan laitoksissa, järjestöissä sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä työssä kohdataan hyvin erilaisia ja eri tilanteissa olevia ihmisiä. Empaattisuudesta ja hyvistä viestintätaidoista on etua potilaiden ohjaamisessa ja neuvonnassa. Ammatissa tulee osata suorittaa kliinisiä toimenpiteitä ja terveystarkastuksia, kuten verenpaineen mittaamista, rokotusten antamista, verinäytteiden ottamista ja haavojen hoitoa.

Terveydenhoitajan on tunnettava terveyden edistämisen periaatteet sekä osattava tarjota neuvontaa terveellisiin elämäntapoihin, ravitsemukseen, liikuntaan ja sairauksien ehkäisyyn liittyen. Työssä on osattava soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön. Ammatissa tulee osata hoitaa ja seurata potilaiden terveysongelmia, arvioida potilaiden terveydentilaa sekä ohjata tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluiden piiriin. Myös ensiaputaitoja tarvitaan.

Terveydenhoitajana tulee osata työskennellä sekä itsenäisesti että asiantuntijana yhteistyössä moniammatillisissa työryhmissä. Ammatissa tulee tuntea sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaava lainsäädäntö ja ammattieettiset periaatteet. Työssä tulee huomioida eettiset ohjeet ja ammattimainen toiminta. Ammatissa tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Työ vaatii myös organisointi- ja koordinointikykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella hoitotyötä ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon terveydenhoitaja (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Terveydenhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Terveydenhoitajana saa toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet saavat myös oikeuden sairaanhoitajan ammatin harjoittamiseen.

Mediaanipalkka

2950 €/kk

Yksityinen sektori

3144 €/kk

Julkinen sektori

2882 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat