Terveystarkastaja

Ammatit Julkaistu

Terveystarkastaja on kunnan viranomainen, joka valvoo, että esimerkiksi hygieniamääräyksiä noudatetaan ja terveysvaarat poistetaan julkisista ja muista ympäristöistä. Työhön kuuluu tarkastuskäyntejä, näytteidenottoa ja neuvontaa. Ammatissa tarvitaan lakien tuntemusta, näytteidenottotaitoa ja vuorovaikutustaitoja.

Terveystarkastajalta edellytetään alaa koskevien lakien ja säännösten hallintaa sekä kykyä soveltaa niitä käytäntöön. Ammatissa on hallittava ympäristön mittaustekniikat ja analysointi sekä tunnettava niihin liittyvät asiat.

Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja aktiivista asioihin tarttumista. Ratkaisut edellyttävät määrätietoista kannassaan pysymistä sekä joustavuutta ja kohtuullisuutta. Ammatissa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat työssä tarpeen. Liikkuminen eri paikoissa edellyttää hyvää terveyttä. Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä tarpeen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ympäristöteknologiaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto.

Mediaanipalkka

3794 €/kk

Yksityinen sektori

4084 €/kk

Julkinen sektori

3714 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat