Tietoturva-asiantuntija

Ammatit Julkaistu

Tietoturva-asiantuntija on erikoistunut tietoturvaan liittyviin kysymyksiin. Heidän tehtävänään on suojata tietoja, tietojärjestelmiä- ja verkkoja sekä muita digitaalisia resursseja tietomurroilta, haittaohjelmilta sekä muilta tietoturvaloukkauksilta. Ammatissa vaaditaan tietoturvaan liittyvän osaamisen lisäksi koulutus- ja vuorovaikutustaitoja.

Eri alojen yritykset, julkishallinto, tutkimus- ja oppilaitokset sekä järjestöt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tietoturva-asiantuntija

Tietoturva-asiantuntijoiden toimenkuvat ovat vaihtelevia, ja he voivat erikoistua esimerkiksi tietosuojaan liittyviin kysymyksiin tai tietoturvan teknisiin järjestelmiin. Tietoturva-asiantuntijoiden vastuulle kuuluu usein henkilökunnan opastaminen ja kouluttaminen tietoturvakysymyksiin liittyen, joten ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja koulutustaitoja. Tietoturva-asiantuntijat osallistuvat organisaation tietoturvalinjausten kehittämiseen, mikä edellyttää kykyä selkeään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun. Ammatissa edellytetään alan lainsäädännön tuntemusta.

Lisäksi työssä vaaditaan kykyä analysoida sekä ratkaista ongelmia, sillä tietoturva-asiantuntijat selvittävät tietoturvaloukkauksia, analysoivat niiden syitä ja seurauksia sekä kehittävät toimenpiteitä, joiden avulla vastaavat tilanteet vältetään tulevaisuudessa. Ammatissa tarvitaan myös testausosaamista, jotta osaa arvioida organisaation tietoturvatoimien riittävyyttä ja käytännöllisyyttä. Lisäksi ammatissa on ymmärrettävä organisaation liiketoimintaa ja riskienhallintaa tietoturvan näkökulmasta.

Tietoturva-asiantuntijat tekevät yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, joten yhteistyötaidot ovat olennainen osa työn vaatimuksia. Työssä vaaditaan usein vähintään englannin kielen taitoa.

Ammatissa voi toimia erilaisilla koulutustaustoilla. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on insinööri. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella myös tietojenkäsittelyn alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on tradenomi.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa jatko-opintoina myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vaihtoehtoina on esimerkiksi ohjelmistotekniikan ja kyberturvallisuuden opintokokonaisuuksia.

Yliopistossa voi opiskella esimerkiksi tietojenkäsittelytiedettä tai tietotekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden tai tekniikan kandidaatti, ja ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri tai diplomi-insinööri. Vaihtoehtoina on myös tietojärjestelmätieteiden ja kyberturvallisuuden maisteriohjelmat. Maisterin tutkinnon jatko-opintoina on mahdollista suorittaa tohtorin tutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5050 €/kk

Yksityinen sektori

5141 €/kk

Julkinen sektori

4637 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat