Tilintarkastaja

Ammatit Julkaistu

Tilintarkastajan tehtäviin kuuluu yrityksen tai yhteisön tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastaminen. Tilintarkastajia työskentelee tilintarkastustoimistoissa, erilaisten yritysten ja organisaatioiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työ edellyttää taloushallinnon tuntemuksen lisäksi loogista ajattelukykyä ja tarkkuutta.

Tilintarkastustoimistoissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina sekä erilaisten yritykset ja organisaatiot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tilintarkastaja

Tilintarkastajan työ edellyttää loogista ajattelukykyä, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä. Etenkin kirjanpitojen tarkastus vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja halua työskennellä numeroiden parissa. Lausuntojen ja neuvojen antajana tilintarkastajan pitää pystyä analysoimaan ja yhdistelemään erilaisia tietoja, mikä vaatii laaja-alaista asioiden hallintaa.

Selkeä suullinen ilmaisutaito auttaa tilintarkastajaa esimerkiksi neuvontatehtävissä. Lisäksi tarvitaan kykyä tulla toimeen ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Tilintarkastajan on osattava työskennellä kiireen aiheuttaman paineen alaisena. Työ on suoritettava joustavasti, nopeasti ja luottamuksellisesti.

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta vastaa Suomessa järjestettävistä tilintarkastajatutkinnoista. Tutkintoja ovat HT-tutkinto, KHT-erikoistumistutkinto ja JHT-erikoistumistutkinto. Näistä HT-tutkinto on tilintarkastusalan perustutkinto. Lisätietoja löydät PRH.fi -sivustolta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

PRH hyväksyy henkilön tilintarkastajaksi, jos tämä suorittaa tilintarkastajan tutkintokokeen hyväksytysti sekä täyttää muut hyväksymisvaatimukset.

Tilintarkastajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4578 €/kk

Yksityinen sektori

4676 €/kk

Julkinen sektori

4124 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat