Toimintaterapeutti

Ammatit Julkaistu

Toimintaterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, jonka tehtävänä on ihmisten toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen arjen toimissa ja aktiviteeteissa. Toimintaterapeutit työskentelevät yleensä yrittäjinä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen parissa. Ammatissa tarvitaan terapiataitojen lisäksi pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja.

Yrittäjinä sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutin ammatti edellyttää ymmärrystä ihmisen toiminnasta, terveysongelmista ja niiden vaikutuksista arjen toimintoihin ja elämänlaatuun. Toimintakyvyn tukeminen edellyttää toimintaterapeutilta teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön, kuten sopivien harjoitteiden valitsemista ja neuvomista asiakkaalle.

Toimintaterapeutti auttaa asiakkaita muokkaamaan esimerkiksi asuinympäristöä heidän tarpeitaan vastaavaksi sekä auttaa tarvittavien apuvälineiden hankinnassa. Toimintaterapeutti työskentelee tiiviissä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten, joten kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön tarvitaan.

Toimintaterapeutin tulee kyetä kohtaamaan ihmisiä ennakkoluulottomasti ja myötäeläen elämän vaikeissa murrostilanteissa. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja empaattisuutta. Lisäksi työssä vaaditaan pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä sekä hienotunteisuutta.

Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös kädentaidot ja ongelmanratkaisukyky. Uusien apuvälineiden ja kuntoutusmenetelmien kehittämistyössä toimintaterapeutilta edellytetään luovuutta, suunnittelukykyä, kolmiulotteista hahmotuskykyä sekä käytännöllisyyttä.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalan alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on toimintaterapeutti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimintaterapeutin ammatti on Suomessa laillistettava ammatti. Kyseistä ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella laillistuksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja merkitsee myönnetyn ammattioikeuden terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Toimintaterapeutin laillistaminen (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2813 €/kk

Yksityinen sektori

2890 €/kk

Julkinen sektori

2794 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto