Torninosturinkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Torninosturinkuljettajan työ on rakennustyömaalle sijoitetun torninosturin ohjaamista. Tehtäviin kuuluu erilaisten rakennustarvikkeiden ja elementtien siirtämistä tarvittaville paikoille. Torninosturinkuljettajat työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa. Ammatissa tarvitaan torninosturin hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuuntuntoa ja tilannetajua sekä hyvää keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta.

Torninosturinkuljettajan on osattava käyttää torninosturia käyttöohjeiden, turvallisuusmääräysten ja nostosuunnitelmien mukaisesti. Nostotyöt on kyettävä suorittamaan itsenäisesti ja joutuisasti. Ammatissa on kyettävä suunnittelemaan nostotyö ottaen huomioon ulottumat, suoritusarvot, valaistus ja merkinannot.

Torninosturinkuljettajan on osattava ottaa huomioon sääolot. Tuuli on riskitekijä, etenkin jos se alkaa pyöritellä taakkaa. Ammatti vaatii tilannetajua, vastuuntuntoa ja luotettavuutta. Työturvallisuustekijöiden tuntemus on erittäin tärkeää. Turvallisia työtapoja ja työjärjestystä on noudatettava, eikä riskejä saa ottaa.

Tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä on kyettävä ylläpitämään jatkuvasti, sillä mahdollinen virheliike tai erehdys voi johtaa kohtalokkaisiin tapaturmiin. Rauhallisesta luonteesta on työssä etua, samoin kyvystä olla ja työskennellä yksin ylhäällä tornissa.

Ammatissa tarvitaan tilallista hahmottamiskykyä, hyvää näköaistia ja normaalia syvyysnäköä. Taakan liikkeet sekä kaukaa annetut käsimerkit on kyettävä havaitsemaan. Nosturinkuljettaja työskentelee hyvin korkealla, joten korkean paikan kammoa ei saa olla.

Hyvää fyysistä kuntoa pidetään etuna ammatin harjoittamisessa, sillä raskasta kiipeämistä on edelleen. Melko yksipuoliset työliikkeet ja -asennot saattavat aiheuttaa rasitusta. Nosturinkopissa saattaa esiintyä vetoa ja lämpötilan vaihteluita sekä auringon aiheuttamaa häikäisyä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinnosta torninosturin kuljetus -osan.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Torninosturinkuljettajalta edellytetään peruskoulutus ammattiin (talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto torninosturin kuljetus) ja torninosturinkuljettajan ajokortti.

Mediaanipalkka

3771 €/kk

Yksityinen sektori

3771 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat