Tubettaja

Ammatit Julkaistu

Tubettajat tekevät videoita internetissä oleviin videopalveluihin, joista suosituin on YouTube. Videot voivat olla tunteita herättäviä, inspiroivia, viihdyttäviä, vauhdikkaita, humoristisia, rentouttavia, taiteellisia tai yhtä hyvin opettavia. Tubettaminen ja videoiden katselu ovat erityisesti nuorison suosiossa, mutta sitä harrastavat kaikenikäiset. Tubettajat ovat usein harrastajia, mutta osa saa sillä toimeentulonsa. Työssä tarvitaan esiintymistaitoa, luovuutta, videokuvauksen ja editoinnin hallintaa sekä sosiaalisuutta.

Ammatinharjoittajina. Yrittäjinä. Eri toimialojen yritykset. Media-alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tubettaja

Tubettajan on oltava kiinnostunut videoiden tekemisestä ja innostunut käsittelemistään aiheista. Tubettajalta vaaditaan halua yhteisöllisyyden rakentamiseen. Tubettajan persoonan ja tyylin on oltava jollain tavalla kiinnostavia, mikä vaatii yleensä tietoista kehittämistä.

Tubettaminen vaatii suunnittelua, jossa on huomioitava videoiden aihepiiri, sisältö ja tyyli sekä kohderyhmä ja julkaisukanava. Sisällön tuottaminen videoihin edellyttää hyvää suullista ilmaisutaitoa ja esiintymistaitoja. Sisällön suunnittelu edellyttää yleensä jonkinlaista ideointia ja käsikirjoittamista.

Videokuvaus on hallittava välineineen, minkä lisäksi on osattava editoida videoita. Lisäksi videoihin on osattava liittää mahdollinen musiikki ja äänet. Videoissa on huomioitava myös pukeutuminen, taustat ja lavasteet sekä kuvauspaikat. Tietotekniikan käyttötaitojen lisäksi on hallittava sivuston päivittäminen.

Kaupallisen yhteistyön aloittaminen videojulkaisuja rahoittavien yritysten kanssa vaatii tietämystä markkinoinnista ja sopimuksista, mihin saa kuitenkin asiantuntija-apua. Tubettaminen vaatii aktiivisuutta, sillä sisältöä on tuotettava säännöllisesti ja seuraajien antamaan palautteeseen ja esittämiin kysymyksiin on vastattava nopeasti.

Työ vaatii sekä sosiaalisuutta että oma-aloitteisuutta. Tubettajan on kestettävä ikävääkin palautetta. Suositulla tubettajalla elämä muuttuu aina jossain määrin julkiseksi, eikä julkisuuskuvaa pysty kokonaan hallitsemaan. Tuotteita ja palveluja esiteltäessä on säilytettävä kriittisyys.

Tubettajan on seurattava muita tubekanavia ja maailman tapahtumia sekä kehitettävä tarvittaessa omaa osaamistaan.

Tubettajille ei ole varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta koulutusta järjestetään kursseina esimerkiksi verkossa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3000 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä