Tutkimuspäällikkö

Ammatit Julkaistu

Tutkimuspäällikkö johtaa, suunnittelee ja koordinoi tutkimustoimintaa eri aloilla. Työhön kuuluu myös osallistumista tutkimusten tekemiseen, projektien johtamista ja tutkimustuloksista tiedottamista. Tutkimus voi kohdistua esimerkiksi yhteiskuntaan, tekniikkaan tai lääketieteeseen. Työpaikkoja on tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, yrityksissä, järjestöissä, valtiolla ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan tieteellistä osaamista, tutkimusmenetelmien hallintaa, esimiesosaamista, yhteistyötaitoja ja viestintäosaamista.

Järjestöt. Tutkimusjärjestöt. Tutkimuslaitokset. Tutkimusyritykset. Yliopistot. Korkeakoulut. Valtio. Kunnat. Kaupan ala. Teollisuus. Maatalousala. Metsätalous. Kemian ala. Fysiikan ala. Lääketiede. Terveydenhuoltoala. Sosiaaliala. Opetusala. Tekniikan ala.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tutkimuspäällikkö

Tutkimuspäälliköltä edellytetään tehtävään soveltuvaa tieteellistä asiantuntemusta ja tutkimusmenetelmien hallintaa. Tutkimuspäällikön on hallittava tilastolliset tutkimusmenetelmät. Työnantajan toimialan tuntemus on tarpeen. Tutkimustoiminnan johtaminen edellyttää esimiesosaamista, projektinhallintataitoja ja koordinointitaitoja ja suunnitteluosaamista. Tutkimuspäällikön on kyettävä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Ammatissa tarvitaan myös yhteistyötaitoja, ryhmätyöskentelyn taitoja ja neuvottelutaitoja. Työ edellyttää tulosvastuullisuuta, sillä tutkimukseen on käytettävissä vain tietty rahoitus, aika ja muut resurssit, minkä lisäksi myös tavoitteet on saavutettava.

Tutkimustoiminnan vaiheista ja tuloksista raportointi edellyttää hyvää kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Työhön voi kuulua myös esiintymistä, jolloin esiintymistaidot ovat eduksi. Kielitaito on työssä välttämättömyys, erityisesti englannin kielen hyvä hallinta. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Oman alan tieteellisen kehityksen seuraaminen on ammatissa välttämätöntä.

Tutkimuksen johtotehtävissä voidaan toimia useilla korkeakoulututkinnoilla. Soveltuva korkeakoulututkinto riippuu toimialasta sekä tehtävästä ja vastuualueesta.

Tutkimustehtävissä toimitaan usein tieteellisillä jatkotutkinnoilla, joita ovat eri koulutusalojen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Tätä ennen on suoritettava yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri, lääketieteen lisensiaatti, oikeustieteen maisteri ja terveystieteiden maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

7134 €/kk

Yksityinen sektori

7170 €/kk

Julkinen sektori

6576 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto