TV-tuottaja

Ammatit Julkaistu

TV-tuottaja vastaa TV-ohjelman tai -sarjan tuotannon kokonaisuuden suunnittelusta ja lopputuloksesta. Tehtäviin kuuluu mm. henkilöstön johtamista, budjetista ja aikatauluista huolehtimista sekä ohjelmien ideointia ja suunnittelua. TV-tuottajia työskentelee tuotantoyhtiöiden ja TV-kanavien palveluksessa. Ammatissa tarvitaan mm. johtamistaitoja, organisointikykyä ja luovuutta.

Televisiotuotantoyhtiöt. TV-kanavat.

Tv-ohjelmat ja -sarjat suunnitellaan toimituksissa tai tuotantoyhtiöissä. Yhä useammin televisiokanavat ostavat tuotantoyhtiöiltä esittämänsä ohjelmat. Osa tuotantoyhtiöistä on erikoistunut joillekin tuotannon alueille.

Selaa avoimia työpaikkoja: TV-tuottaja

Tuottajan ammatissa tarvitaan organisointikykyä, suunnitteluosaamista ja johtamistaitoja.
Tuottajilta edellytetään yleensä vankkaa kokemusta TV-tuotantotyöstä. Tehtävät edellyttävät myös luovuutta.

Kuvatuottajan on hallittava median tekniset mahdollisuudet. Kuva- ja äänivalinnoissa tarvitaan journalistista tajua. Ymmärrys ohjelman kohderyhmän toiveista ja odotuksista on tarpeen. Tuottajan on kyettävä tekemään itsenäisesti päätöksiä.

Ammatissa tarvitaan yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Ammatissa on kyettävä hoitelemaan useita päällekkäisiä asioita. Hyvä stressinsietokyky on tarpeen aikataulu- ym. paineiden vuoksi.

TV-tuottajina toimitaan vaihtelevilla koulutustaustoilla. Tuottajat ovat usein työskennelleet aikaisemmin esimerkiksi toimittajina, juontajina, kuvaajina tai kuvaussihteereinä. 

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella muun muassa elokuvataidetta ja lavastustaidetta. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti ja ylempi taiteen maisteri. 

Teatteri- ja tanssialalla voi opiskella esimerkiksi valo- ja äänisuunnittelua. Tutkinto on teatteritaiteen kandidaatti tai teatteritieteen maisteri. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK) elokuvaan ja televisioon suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3934 €/kk

Yksityinen sektori

4080 €/kk

Julkinen sektori

3046 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat