Työnjohtaja (maanrakennusala)

Ammatit Julkaistu

Maanrakennusalan työnjohtajat toimivat esimiehinä ja suunnittelutehtävissä maanrakennus- ja tietyömailla sekä kaivosteollisuudessa. Työssä tarvitaan taitoa soveltaa alan tuntemus ja oma työkokemus käytännön tuotantoon sekä esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Työnjohtajat toimivat maanrakennusyrityksissä, louhinta- ja maansiirtoyrityksissä kaivosteollisuudessa, rikastamoissa sekä rakennuskiven jalostuslaitoksissa. Työpaikkoja on myös kunnilla ja valtiolla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Työnjohtaja (maanrakennusala)

Työnjohtajan ammatissa toimimisen perustana on tekninen ajattelu. Olennaista on taito soveltaa alan tuntemus ja oma työkokemus käytännön tuotantoon. Koska työnjohtaja toimii yleensä esimiehenä, vaaditaan työssä esimiesosaamista, järjestelykykyä, kykyä yhteistyöhön sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Suullinen esitystaito on tarpeen, koska asiat on pystyttävä esittämään ymmärrettävästi. Työhön liittyy monesti taloudellisia riskejä, jolloin kriittinen harkintakyky on tarpeen. Myös paineensietokyky on tarpeen. Ympäristön saastumisen tai onnettomuuksien välttäminen vaatii tarkkuutta ja vastuuntuntoa.

Tietotekniikan hallinta on entistä tärkeämpää. Kielitaito korostuu kansainvälistymisen myötä. Ammattiala kehittyy nopeasti, mikä vaatii jatkuvaa opiskelua ja kykyä omaksua uusia asioita.

Työnjohtajalle sopiva koulutus on ammattikorkeakoulussa suoritettava insinööri (AMK) -tutkinto rakennustekniikassa. 

Toisella asteella on mahdollista suorittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4100 €/kk

Yksityinen sektori

4130 €/kk

Julkinen sektori

3486 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat