Vähittäiskauppias

Ammatit Julkaistu

Vähittäiskauppias myy tavaroita tai palveluita kuluttajille. Myynti tapahtuu myymälöissä ja verkkokaupoissa. Tuotteet vaihtelevat esimerkiksi vaatteisiin, elektroniikkaa, kodintavaroita, kosmetiikkaan ja leluihin. Vähittäiskauppiaan tehtäviin kuuluu tuotteiden hankinta, varaston hallinta, hinnoittelu, myynnin edistäminen ja asiakaspalvelu. Ammatissa tarvitaan tuotteiden tuntemusta, myyntihenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja.

Vähittäiskauppiaan työssä tarvitaan myytävien tuotteiden ja niiden ominaisuuksien tuntemusta. Ammatissa tarvitaan myös neuvottelu-, organisointi- ja johtamistaitoja sekä liiketoiminnan harjoittamisen ja markkinoinnin osaamista.Vähittäiskauppiaan työssä korostuvat asiakaspalveluhenkisyys sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Yrittäminen edellyttää riskinottokykyä, ennakoivaa suhtautumista tulevaisuuteen sekä kykyä sopeutua vallitsevaan markkina- ja kilpailutilanteeseen. Ammatissa tarvitaan ymmärrystä myynnin ja markkinoinnin periaatteista, mukaan lukien hinnoittelu, kampanjat, tuote-esittelyt ja asiakkuuksien rakentaminen.

Varastointi edellyttää taitoa hallita varastoa tehokkaasti, ennustaa kysyntää ja varmistaa, että suosituimpia tuotteita on aina saatavilla. Lisäksi tarvitaan kykyä käsitellä maksutapahtumia ja maksuliikennejärjestelmien osaamista.

Ammatissa vaaditaan ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä sekä kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Monet vähittäiskauppiaat ovat edenneet ammattiinsa työn kautta, mutta monilla on myös jokin kaupallisen alan koulutus. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti, voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK). 

Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto (myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala), yrittäjän ammattitutkinto ja liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (kaupan osaamisala, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala). Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lisäksi suurimmat kaupan alan yritykset tarjoavat kauppiaskoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vähittäiskauppiaan ansiotaso riippuu liiketoiminnan kannattavuudesta.