Valaja

Ammatit Julkaistu

Valaja työskentelee valimossa, jossa valmistetaan erilaisia metallisia kappaleita valamalla. Työtehtäviin kuuluu valumuottien valmistus, metallin sulattaminen ja valujen jälkikäsittely. Ammatissa tarvitaan valuprosessin ja materiaalien tuntemusta, huolellisuutta, yhteistyötaitoja ja hyvää kuntoa.

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset: valimot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Valaja

Valajan on tunnettava valamisen prosessi. Työssä on hallittava valukappaleiden suunnittelu, sulatus- ja sulankäsittely, muotit, valaminen ja materiaalit. Työ edellyttää laatutietoisuutta sekä kustannustehokkuutta materiaalien käytössä.

Ammatissa on osattava käyttää tarvittavia koneita, laitteita ja työkaluja. Tietotekniikkaa on hallittava, koska teollisiin töihin liittyy yhä useammin automaattisten laitteistojen ohjausta, ohjelmointia ja valvontaa.

Työ vaatii huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Ammatissa tarvitaan omatoimisuutta ja yhteistyötaitoja. Työ edellyttää työturvallisuuden noudattamista, sillä valimoissa on suuria ja raskaita koneita sekä sulaa metallia ja korkea kuumuus. Suojainten käyttö on tärkeää.

Työ on usein raskasta ja työolosuhteet vaativia, joten hyvä kunto on tarpeen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon (valutuotevalmistaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.  

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3040 €/kk

Yksityinen sektori

3040 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat