Välinehuoltaja

Ammatit Julkaistu

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidossa käytettävien välineiden ja laitteiden pesusta, desinfioinnista ja käyttövalmiudesta. Välinehuoltajia työskentelee esimerkiksi sairaaloiden ja terveyskeskusten välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, laboratorioissa ja lääkäriasemilla sekä hammashuollossa. Ammatti vaatii välinehuollon osaamista, huolellisuutta, tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä.

Sairaalat, terveyskeskukset, lääketeollisuus ja laboratoriot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Välinehuoltaja

Välinehuoltajan työssä edellytetään sorminäppäryyttä, järjestelmällisyyttä sekä kykyä käyttää teknisiä laitteita. Ammatti vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, sillä työ on vastuullista.

Vaikka työ on ajoittain urakkaluonteista ja kiireistä, välinehuoltaja ei voi tinkiä hygieenisyydestä eikä tarkkuudesta, sillä virheellisesti kootut välineet tai puutteellisesti steriloidut instrumentit voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. Ammatissa tulee tuntea työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset sekä huolehtia potilaiden tietosuojasta, noudattaa salassapitovelvollisuutta sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Työympäristön kosteus, kuumuus ja vetoisuus voivat kuormittaa fyysistä terveyttä. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä allergiat voivat haitata alalla työskentelyä.

Toisella asteella voi suorittaa välinehuoltoalan perustutkinnon (välinehuoltaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös lähiesimiestyön ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Välinehuoltajan tutkinto.

Mediaanipalkka

2348 €/kk

Yksityinen sektori

2324 €/kk

Julkinen sektori

2358 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto