Valumallin valmistaja

Ammatit Julkaistu

Valumallin valmistaja tekee valumallin, jonka pohjalta valmistetaan valamisessa tarvittava valumuotti. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, 3D-mallintamisen ja työstötekniikoiden hallintaa, tarkkuutta ja yhteistyötaitoja.

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset, suunnittelutoimistot ja verstaat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Valumallin valmistaja

Valumallinvalmistajan on hallittava erilaisten valumallien suunnittelu ja valmistus sekä tunnettava valamisen prosessi. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, mittaustekniikoiden hallintaa ja piirustusten lukutaitoa.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. Suunnittelutyössä ja mallinnuksessa on hallittava CAD- ja muut ohjelmistot. Valumallin valmistajan on osattava käyttää työssä tarvittavia CNC- ja muita koneita sekä työkaluja.

Työ edellyttää laatutietoisuutta. Tarkkuus ja huolellisuus ovat työssä tarpeen. Ammatissa tarvitaan omatoimisuutta ja yhteistyötaitoja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon (valutuotevalmistaja). Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon (koneistaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden ammattitutkinto, tuotantotekniikan ammattitutkinto, prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto ja tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3040 €/kk

Yksityinen sektori

3040 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat