Valuutta- ja rahamarkkinadealer

Ammatit Julkaistu

Dealerit tekevät pankin tai asiakkaan lukuun kauppaa valuutoilla, kotimaisilla tai ulkomaisilla koroilla sekä johdannaisilla kuten optioilla ja termiineillä. Dealerit vastaavat myös asiakassuhteidensa hoidosta. Dealereita työskentelee pankkien, pankkiiriliikkeiden ja suurten yritysten palveluksessa. Ammatissa tarvitaan kykyä nopeaan päätöksentekoon, analyyttisyyttä, tarkkuutta ja stressinsietokykyä. Myös sosiaalisuus ja palvelualttius ovat työssä tarpeen.

Pankit. Pankkiiriliikkeet. Suuret yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Valuutta- ja rahamarkkinadealer

Valuutta- ja rahamarkkinadealereilta edellytetään nopeaa päätöksentekokykyä, analyyttisyyttä, numerotarkkuutta, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta ja stressinsietokykyä. Työ vaatii myös sosiaalisuutta, kykyä toimia erilaisten asiakkaiden kanssa ja palvelualttiutta.

Asiakasdealerin on tunnettava asiakkaansa voidakseen tarjota heille asiantuntevaa palvelua sekä sopivia tuotteita. Vastuuta lisää kaupankäynti suurilla rahamäärillä. Dealereille on annettu riskirajat kaupankäyntiin. Dealerin on kyettävä toimimaan myös silloin kun kaupat osoittautuvat tappiollisiksi.

Kaupallisen alan koulutus on eduksi, mutta ei välttämätön. Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat ratkaisevampia. 

Liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) voi suorittaa toisen asteen oppilaitoksissa. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.  

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK), voi suorittaa ammattikorkeakouluissa. 

Kaupallisen alan korkeakoulututkinnon, kauppatieteiden kandidaatti tai kauppatieteiden maisteri voi suorittaa yliopistoissa kauppatieteellisellä alalla. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5116 €/kk

Yksityinen sektori

5116 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto