Varaosamyyjä

Ammatit Julkaistu

Varaosamyyjät työskentelevät autoliikkeissä ja autotarvikeliikkeissä. Ammatissa yhdistyvät ajoneuvot, niiden korjaaminen ja huolto, varastonhoito ja käytännön myyntityö. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja ja autojen teknistä tuntemusta.

Auto-, kone-, varaosa- ja autotarvikeliikkeissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Varaosamyyjä

Varaosamyyjän työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi on tunnettava auton rakenne, osat ja toimintaperiaatteet sekä osattava vastata auton tekniikkaa koskeviin kysymyksiin. Ammatissa on myös hallittava erilaiset varaosa- ja kokonaisuusvaihtoehdot sekä osattava määritellä niistä asiakkaan kannalta järkevin vaihtoehto.Myyntityössä on osattava tuoda esiin tuotteiden ominaisuudet ja hyödyt. 

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta sekä tarkkuutta ja järjestelykykyä, sillä varaosat on pidettävä järjestyksessä, jotta oikeat osat löytyvät tarvittaessa. Varaosamyyjän on osattava käyttää varaosatoimintaan liittyviä luetteloita, hakemistoja sekä tietokoneohjelmia ja -sovelluksia. 

Työ edellyttää varaosa- ja tarvikekauppaa koskevan kuluttajansuoja-, kauppa- ja tuotevastuulakien sekä moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtojen tuntemista. Varaosamyyjän on osattava neuvoa asiakasta tuotteiden asentamisessa ja käytössä. Kuorma-auton ja muun raskaankaluston varaosien myyntityö edellyttää raskaiden ajoneuvojen perustekniikan sekä yleisimpien lisävarusteiden tuntemusta.

Työ edellyttää säännöllistä autotekniikan seuraamista ja oman ammattitaidon kehittämistä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon (varaosamyyjä). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ajoneuvoalan ammattitutkinto (varaosamyyjä AT) ja erikoisammattitutkinto (varaosamyyjä EAT). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Autoalan pätevöitymisohjelmat (APO) on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2508 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat