Verhoilija

Ammatit Julkaistu

Verhoilija tekee kalusteiden pehmustuksia ja päällystyksiä hyödyntäen erilaisia käsityötekniikoita. Verhoilija voi työskennellä teollisen verhoilun tai perinteisen huonekalu- ja ajoneuvoverhoilun tehtävissä. Työssä tarvitaan perinteisiä käsityötaitoja, tyylitajua ja värisilmää.

Yrittäjänä, huonekaluteollisuudessa, ajoneuvoverhoiluun erikoistuneissa tehtaissa, teattereissa, televisio- ja elokuvatuotannoissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Verhoilija

Verhoilijan ammatti edellyttää perinteisiä käsityötaitoja, tyylitajua ja värisilmää. Ammatissa on tunnettava toppaus- ja kangasmateriaalit, sillä ne eroavat verhoilutekniikoiltaan toisistaan. Osaamiseen liittyvät erikoispiirteet vaihtelevat jonkin verran perinteisen, teollisen ja ajoneuvoverhoilun välillä.

Perinteisessä verhoilutyössä on osattava vanhat käsityötavat ja kyettävä erikoistumaan vanhojen huonekalujen korjaamiseen ja entisöintiin. Työ vaatii hyvää hahmotuskykyä sekä muoto- ja tyylitajua. Joustinten sidonta- ja päällystysvaiheet edellyttävät vähintään normaaleja sormi- ja käsivoimia. Tyylihuonekalut entistetään vanhojen tapojen ja tyylien mukaisesti, joten perinteisen verhoilijan on tunnettava huonekalujen tyylihistorian perusteet.

Teollisen verhoilijan on kyettävä tarkkaan ja tasalaatuiseen verhoilutyöhön ja harjaannuttava tuotantolaitoksen oikeaan työrytmiin. Lisäksi hänen on hallittava huonekaluompelun ja kaavoituksen perusteet. Hänen on osattava leikata ja muotoilla erilaisia päällysmateriaaleja ja pehmusteita. Alalla työskentelevällä tulee olla valmiudet käyttää myös ohjelmoitavia koneita ja laitteita, joten hänen on kehitettävä ja laajennettava ammattitaitoaan nykyteknologian suuntaan ja hallittava tietotekniikan perusteet. Teollisuuden verhoilija toimii usein myös uusien mallien tekijänä, jolloin hänen on osattava lukea suunnittelijoiden laatimia piirustuksia ja osallistuttava tuotantotekniseen kehittämistyöhön.

Ajoneuvoverhoilijan työ on moottoripyörien, autojen, veneiden, asuntovaunujen tai vaikkapa lentokoneiden uudelleenverhoiluun tai entisöintiin erikoistunutta verhoilutyötä. Tavallisten verhoilutöiden hallinnan lisäksi työssä vaaditaan erikoistaitojen osaamista esimerkiksi lasituksissa, eristetöissä, puutöissä ja maalaustöissä.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja huolellisuutta. Palveluhenkisyys on erityisesti asiakkaiden kanssa työskenteleville tärkeää. Yksityisyrittäjän on hallittava yritystoiminnan perusteet.

Pöly- ja liima-aineallergia voi olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Verhoilijaksi voi kouluttautua suorittamalla taideteollisuusalan perustutkinnon verhoilun osaamisalalta. Perustutkinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto ja taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto verhoilun osaamisalalta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2783 €/kk

Yksityinen sektori

2783 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto