Video- ja elokuvatuottaja

Ammatit Julkaistu

Videoiden ja elokuvien tuottajat valvovat elokuvan tai televisio-ohjelman koko tuotantoa. He valitsevat käsikirjoituksen, joka muunnetaan elokuvaksi tai sarjaksi. Videoiden ja elokuvien tuottajat hankkivat elokuvien tai tv-sarjojen tekemiseen tarvittavan rahoituksen. He tekevät lopullisen päätöksen koko hankkeesta, aina kehittelyvaiheesta ja editoinnista jakeluun. Suurissa tuotannoissa videoiden ja elokuvien tuottajat voivat olla osa tuottajien ryhmää ja vastata osasta näistä tehtävistä.

Elokuvatuotantoyhtiöt. Televisiotuotantoyhtiöt. TV-kanavat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Video- ja elokuvatuottaja

Video- ja elokuvatuottajalla tulisi olla kattavat tiedot elokuvatekniikan ja tuotantosuunnittelun eri alueilta sekä kuvallisesta, suullisesta ja kirjallisesta ilmaisusta. Kaupallinen ja markkinointihenkinen asennoituminen on usein tarpeen, mutta taiteellinen näkökulma pitää silti kyetä säilyttämään.

Tuotantoryhmän kanssa työskentely edellyttää sekä yhteistyökykyä että esimiestaitoja. Taito kuunnella ja ymmärtää toisten, esimerkiksi taiteellisten asiantuntijoiden mielipiteitä on tärkeää. Tuottajan on seurattava alan koti- ja ulkomaista kehitystä.

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa voi opiskella elokuva- ja TV-tuotantoa. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella elokuvaa ja televisiota ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK). 

Tuottajalla voi myös olla kaupallinen koulutus (ylempi tai alempi korkeakoulututkinto). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3934 €/kk

Yksityinen sektori

4080 €/kk

Julkinen sektori

3046 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat