Viherrakentaja

Ammatit Julkaistu

Viherrakentaja tekee erilaisia viheralueiden rakentamis- ja hoitotöitä yksityisenä yrittäjänä. Useimmat yritykset ovat perheyrityksiä, joissa työntekijämäärä vaihtelee sesongin mukaan. Viherrakentajan on osattava suunnitella ja organisoida työt laadukkaasti ja kannattavasti.

Viherrakentaja työskentelee yksityisyrittäjänä ja hänellä on yleensä muutamasta muutamaan kymmeneen palkattuja työntekijää. Yrityksen koosta riippuen palveluksessa voi olla myös suunnittelijoita, työnjohtajia ja työpäälliköitä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Viherrakentaja

Viherrakentajalla tulee olla laaja-alainen näkemys ympäristö-, maarakennus- ja kiinteistönhoitoasioista. Ammatissa on tunnettava hyvin erilaiset kasvit, materiaalit ja raaka-aineet. Lisäksi on tunnettava käytettävät koneet ja laitteet.

Viherrakentaja vastaa omasta yrityksestään. Siten hänen on osattava suunnitella ja organisoida työt kannattavasti. Ammatissa menestyminen vaatii laatu- ja kustannustietoisuutta. Talouden, myynnin ja markkinoinnin perustiedot ja -taidot ovat välttämättömiä.

Viherrakentajalla on oltava johtamis- ja esimiestaitoja. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat myös tarpeen. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, hortonomi (AMK). 

Toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös puutarha-alan ammattitutkinto (viheraluerakentaja) ja erikoisammattitutkinto. 

Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2435 €/kk

Julkinen sektori

2353 €/kk

Yksityinen sektori

2508 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Viherrakentaja

Ammattialat