Voimalaitoksen käyttäjä

Ammatit Julkaistu

Voimalaitoksen käyttäjä työskentelee energiateollisuuden palveluksessa sähköä tai lämpöä tai molempia tuottavassa voimalaitoksessa. Tehtäviin kuuluu prosessien valvomista ja ohjaamista. Ammatissa tarvitaan energiatekniikan tuntemusta sekä prosessien hallintaa. Huolellisuus, hyvä keskittymiskyky ja yhteistyötaidot ovat työssä tarpeen.

Energiateollisuus: voimalaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Voimalaitoksen käyttäjä

Voimalaitoksen käyttäjän ammatti edellyttää energiantuotannon ja voimalaitoksen prosessien tuntemusta. Automaatiolaitteiden käyttö on hallittava. Ammatissa tarvitaan sähkötekniikan ja voimalaitoksen koneiden perustuntemusta. Työhön liittyvät ympäristömääräykset on tunnettava.

Työssä tarvitaan huolellisuutta ja kärsivällisyyttä sekä hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä. Ammatissa pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti mutta myös ryhmässä.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen. Työturvallisuus on huomioitava kaiken aikaa. Tekniikan kehittyminen edellyttää opiskelua ja uuden omaksumista.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon.  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös energia-alan ammattitutkinto (voimalaitoksen käyttäjä) ja erikoisammattitutkinto (voimalaitosmestari). 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Alikonemestarin tai A- tai B-koneenhoitajan pätevyyskirjan omaava henkilö toimii käytön valvojana höyry- tai kuumavesikattilalaitoksen käyttötehtävissä tai voi toimia kattilalaitoksen käyttöhenkilökunnan esimiehenä tai hoitaa kokonaan itse kattilan toimintaan ja käyttöön liittyvät työtehtävät.

Alikonemestarinkirjan saamiseksi vaaditaan asetuksen mukainen
työkokemus ja alikonemestarin koulutus. A-koneenhoitajankirjan saamiseksi vaaditaan asetuksen mukainen työkokemus ja A-koneenhoitajan koulutus. B-koneenhoitajankirjan saamiseksi vaaditaan asetuksen mukainen työkokemus ja B-koneenhoitajan koulutus tai todistus siitä, että hakijalla on riittävät tiedot.

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4495 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat