Voimalaitospäällikkö

Ammatit Julkaistu

Voimalaitospäällikkö työskentelee energiateollisuudessa voimalaitoksen johtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu voimalaitoksen toiminnan johtamista. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, taloudellista ajattelua, esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja. Tehtävien hoidossa on otettava huomioon monia yhteiskunnallisia tekijöitä.

Energiayhtiöt, sähköyhtiöt, kaukolämpöyhtiöt ja voimalaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Voimalaitospäällikkö

Voimalaitospäälliköltä edellytetään vahvaa energiatekniikan tuntemusta. Tuotantoon liittyvissä tehtävissä on tunnettava myös sähkövoimatekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja konetekniikkaa. Työssä on tunnettava myös sähkön kulutukseen, hintoihin, lainsäädäntöön ja ympäristöön liittyviä asioita.

Ammatissa on osattava ratkaista ongelmia ja ennakoida häiriöiden mahdollisuuksia. Johtotehtävissä tarvitaan organisointitaitoja, suunnitelmallisuutta ja esimiesosaamista sekä kykyä itsenäisiin päätöksiin ja vastuunkantoon. Tehtävässä tarvitaan myös kaupallista osaamista, esimerkiksi markkinointiin ja hankintoihin liittyvää osaamista.

Yhteistyötaidot, asiakaspalveluhenkisyys ja kielitaito ovat tarpeen. Hyvä stressinsietokyky on tarpeen vastuullisissa johtotehtävissä. Oman alan kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) suuntautumisvaihtoehtona energiatekniikkaa. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. sähkötekniikkaa.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri ja alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti energiatekniikkaan suuntautuen. Teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella myös esimerkiksi sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat