Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat kuljettavat rekan täysperävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmillä monenlaisia lasteja. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman lastaamista ja purkamista sekä kuljetusasiakirjojen toimittamista eteenpäin. Työhön kuuluu myös auton huoltotöitä ja tarvittaessa pienimuotoisia korjaustöitä. Työpaikkoja on pääasiassa pienissä kuljetusyrityksissä. Ammatissa tarvitaan kuljetusalan osaamisen lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja täsmällisyyttä.

Kuljetusyritykset. Kaupan ala. Teollisuus. Valtio. Kunnat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Kuljettajan työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista, sillä hän on vastuussa rahdista, kalliista ajoneuvosta, liikenneturvallisuudesta ja ihmishengistä. Työ on tehtävä tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Työ vaatii täsmällisyyttä ja tarkkuutta, sillä tavarat on kuljetettava asiakkaille kunnossa ja oikeaan aikaan. Vaatimukset nopeista ja tarkoista kuljetuksista kasvavat koko ajan. Asiakkaat odottavat turvallisia ja luotettavia kuljetuspalveluita, joissa otetaan huomioon myös ympäristövaikutukset.

Työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa, sillä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työ on myös palveluammatti. Kuljettaja on usein yrityksen ainoa edustaja, jonka asiakas tapaa henkilökohtaisesti. Asiakkaat muodostavat näkemyksensä yrityksistä kuljettajien perusteella.

Pitkän matkan kuljetuksissa on sopeuduttava myös yksin työskentelyyn. Tämän päivän kuljetustehtävissä korostuvat kansainvälisyys ja kielitaito. Myös ajoneuvoissa ja kuljetuksissa käytettävät tietotekniset laitteet on hallittava. Kuljettajalta edellytetään myös auton tekniikan tuntemusta, sillä tehtäviin kuuluvat myös auton pienempien vikojen korjaus- ja huoltotyöt.

Kuljettajan työ voi olla fyysisesti raskasta, koska joissakin tehtävissä saattaa joutua nostamaan raskaita taakkoja. Vaikeat sääolot, pimeys, pitkät työpäivät, istumatyö, väsymys, veto ja kireät toimitusajat lisäävät rasitusta. Kuljettajan on tunnettava työsuojelusäädökset.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä kulloisenkin ajoneuvon kuljettamiseen liittyvä ajokortti, jonka saamiseksi on määritelty terveysvaatimuksia. Kuljettajan työ edellyttää hyvää näköä ja kuuloa. Terveydentila tarkastetaan säännöllisesti.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon (yhdistelmäajoneuvonkuljettaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kuljetusalan ammattitutkinto. Koulutusta järjestetään ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Puolustusvoimat kouluttaa osasta varusmiehiä kuljettajia. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Yhdistelmäajoneuvon (rekan) kuljettajalla tulee olla CE-ajoneuvoluokan ajo-oikeus ja -kortti. EU-säännös edellyttää tavaraliikenteessä uusilta kuorma-autonkuljettajilta perustason ammattipätevyyskoulutusta ja ammatissa jo toimivilta jatkokoulutusta 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautetaan kuljettajat, joiden kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009, mutta jatkokoulutus koskee myös perustason ammattipätevyyskoulutuksesta vapautettuja.

Kuljetusyrittäjä tarvitsee koti- ja ulkomaisen tavaraliikenteen harjoittamiseen yhteisöluvan, jonka saamiseksi on käytävä liikenne- ja viestintäministeriön hyväksymä tavaraliikenteen yrittäjäkurssi.

Mediaanipalkka

3170 €/kk

Yksityinen sektori

3177 €/kk

Julkinen sektori

2618 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammattialat