Yhteisöpedagogi

Ammatit Julkaistu

Yhteisöpedagogi pyrkii edistämään ihmisten osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toimenkuva vaihtelee nuorisotyöstä kansainvälisiin tehtäviin. Työtehtäviin kuuluu mm. ohjausta, kouluttamista ja toiminnan suunnittelua. Työssä tarvitaan mm. pedagogista osaamista, organisointitaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työpaikkoja on kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä ja sosiaalipalveluja tarjoavissa yrityksissä.

Kunnat. Seurakunnat. Järjestöt. Sosiaalipalvelualan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Yhteisöpedagogi

Yhteisöpedagogin työ edellyttää tietoa ihmisen kasvusta ja kehityksestä, yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä eri kulttuureista. Pedagoginen osaaminen on tarpeen ohjaustyössä ja kouluttamisessa.

Vuorovaikutustaidot ovat tarpeen ihmissuhdetyössä. Yhteisöpedagogi työskentelee paljon ryhmissä, joten ryhmätyötaitoja tarvitaan myös. Organisointitaidot ovat tarpeen etenkin erilaisissa koordinointi- ja suunnittelutehtävissä. Työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä oma-aloitteisuutta.

Kielitaitoa tarvitaan kansainvälisissä tehtävissä ja maahanmuuttajatyössä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK). 

Centria-ammattikorkeakoulussa voi suorittaa yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon kirkon nuorisotyöhön suuntautuen. Tutkinto antaa kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3559 €/kk

Yksityinen sektori

3824 €/kk

Julkinen sektori

2930 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat