Yksityisetsivä

Ammatit Julkaistu

Yksityisetsivät tutkivat ja hankkivat tietoja asiakkaansa laskuun. He selvittävät esimerkiksi yrityksissä ilmenneitä hävikkejä tai henkilökunnan toimintaa. Yksityisasiakkaat haluavat puolestaan tietoja mm. läheistensä tekemisistä tai löytää kadonneen henkilön. Ammatissa tarvitaan mm. asiakaspalvelutaitoja, tiedonhakutaitoja, lain tuntemusta, pitkäjännitteisyyttä ja kykyä toimia huomaamattomasti. Ammatissa toimiminen edellyttää vartijakorttia.

Yksityisetsiväpalveluita tarjoavat yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Yksityisetsivä

Yksityisetsivän ammatti edellyttää asiakaspalvelutaitoja. Hienotunteisuus, luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus ovat tärkeitä asiakassuhteissa. Työssä on osattava toimia huomaamattomasti. Tiedonhakutaidot ovat välttämättömiä.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja ja omatoimisuutta. Pitkäjännitteisyys ja kärsivällisyys ovat työssä tarpeen. Havainnointikyky ja mielikuvitus ovat eduksi.

Työturvallisuustekijät on huomioitava.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.  

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus.  

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, jolla on vartijakortti.

Vartijan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Vartioimisliiketoimintaa saa harjoittaa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan.

Luvanvaraisia vartioimistehtäviä ovat omaisuuden vartiointi, henkilön koskemattomuuden suojaaminen, vartioimiskohteeseen tai toimeksiantajaan kohdistuneiden rikosten paljastaminen, myymälätarkkailu, henkivartijatehtävät, arvokuljetustehtävät ja hälytyskeskustehtävät.Vartioimisliikkeen palveluksessa on oltava vastaavaksi hoitajaksi hyväksytty henkilö.

Mediaanipalkka

3100 €/kk

Yksityinen sektori

3358 €/kk

Julkinen sektori

3036 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto