Yliperämies

Ammatit Julkaistu

Yliperämies vastaa aluksen sisäisen toiminnan suunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Yliperämiehiä työskentelee matkustaja-aluksilla, rahtialuksilla, jäänmurtajilla ja hinaajilla. Yliperämiehen työ on itsenäistä ja erittäin vastuullista. Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön.

Varustamoiden matkustaja-alukset, rahti-alukset sekä jäänmurtajat ja hinaajat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Yliperämies

Yliperämiehen tehtävänä on osaltaan aluksen sisäisen toiminnan suunnittelu ja operatiivinen johtaminen, joten ammatissa tarvitaan meriliikenteen ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta. Yliperämiehen työ painottuu etenkin aluksen lastioperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen sekä aluksen merikelpoisuuden jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon.

Yliperämiehen vastuullinen työ vaatii tarkkaavaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Yliperämiehen on pystyttävä tekemään ratkaisuja nopeasti, mutta harkitusti. Yliperämiehen on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työssä vaaditaan tietotekniikan käyttötaitoja. Englannin kielen hyvä hallinta on ulkomaanliikenteen työtehtävien hoitamisessa välttämätön. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi.

Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana. Työajat asettavat omat ehtonsa perhe- ja muun sosiaalisen elämän viettämiselle. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Työ edellyttää sopeutumista runsaaseen valvomiseen. Työssä on sopeuduttava myös ajoittain keinuvaan työympäristöön. Ammattiin vaaditaan hyvä fyysinen kunto ja virheetön väriaisti sekä hyvä näköaisti.

Yliperämiehellä on merikapteenin koulutus. Merikapteenin ammattiin vaadittava tutkinto on merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, merikapteeni (AMK). Merenkulun koulutuskokonaisuus perustuu kiinteästi käytännön työharjoittelun ja opiskelun vuorotteluun sekä eritasoisiin pätevyystodistuksiin ja -kirjoihin.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Vaadittavasta pätevyydestä on säädetty asetuksessa aluksen miehityksestä, laivahenkilökunnan pätevyydestä ja vahdinpidosta. Merikapteenin koulutus antaa valmiudet toimia matkustaja-alusten ja erilaisten rahtialusten kansipäällystötehtävissä maailmanlaajuisessa meriliikenteessä.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

4885 €/kk

Yksityinen sektori

4885 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat