Ympäristöinsinööri

Ammatit Julkaistu

Ympäristöinsinöörit työskentelevät ympäristöalan monipuolisissa työtehtävissä. Tehtävät riippuvat työpaikasta vaihdellen ympäristösuunnittelusta tekniseen tuotekehitykseen ja hallinnolliseen työhön. Ympäristöinsinöörejä työskentelee valtiolla, kunnilla ja eri toimialojen yrityksissä. Ammatissa tarvitaan  ympäristötekniikan, ympäristölainsäädännön ja luonnontieteiden tuntemusta sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Teollisuus, suunnittelutoimistot, ympäristöalan konsulttiyritykset ja julkishallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ympäristöinsinööri

Ympäristöinsinöörin työn vaatimukset riippuvat pitkälti siitä, minkälaisissa tehtävissä hän toimii. Ammatissa tarvitaan ympäristösuunnittelun sekä yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristötekniikan sekä ympäristöterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvien asioiden tuntemusta.

Ympäristöinsinöörin on tunnettava ympäristölainsäädäntö sekä muu oman työn kannalta keskeinen lainsäädäntö. Työssä on tunnettava myös olemassa olevat standardit ja ohjeet. Ammatissa on hallittava ympäristön mittaus- ja arviointitekniikat. Tietotekniikan käyttötaito on tarpeen, samoin työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttö. Ympäristöalan tehtävissä on tunnettava luonnontieteitä. Ympäristöinsinöörin tulee olla kiinnostunut ympäristöasioista.

Ammatissa tarvitaan yhteistyötaitoja ja on kyettävä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Huolellisuus ja tarkkuus ovat tarpeen esimerkiksi näytteiden otossa. Kielitaito on eduksi.

Diplomi-insinöörin tai insinöörin koulutus soveltuvalta alalta on sopiva koulutus ympäristöinsinööriksi. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella mm. ympäristötekniikkaa, biotekniikkaa, energiatekniikkaa, kemiantekniikkaa ja prosessitekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri (DI) ja alempi tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella ympäristöteknologiaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa myös mm. bio- ja elintarviketekniikkaan, energiatekniikkaan, kemiantekniikkaan ja laboratorioalaan suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3906 €/kk

Yksityinen sektori

3830 €/kk

Julkinen sektori

4084 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto