Ympäristökasvattaja

Ammatit Julkaistu

Ympäristökasvattaja tekee työtä kaiken ikäisten ihmisten ympäristötuntemuksen ja ympäristömyönteisyyden lisäämiseksi. Työ painottuu käytännön kasvatustyöhön. Tehtäviin kuuluu lasten, nuorten ja aikuisten opetusta, koulutusta ja neuvontaa. Ympäristökasvattajia työskentelee mm. luonto- ja ympäristökouluissa, järjestöissä ja hallinnossa. Ammatissa tarvitaan pedagogista osaamista, luonnontieteellistä asiantuntemusta ja ympäristökasvatuksen menetelmien hallintaa. Hyvät sosiaaliset taidot, luovuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat työssä tarpeen.

Yrittäjänä, freelancerina, luonto- ja ympäristökouluissa, julkishallinnossa, järjestöissä ja yhdistyksissä sekä yrityksissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ympäristökasvattaja

Ympäristökasvattajan työssä vaaditaan erityisesti pedagogista osaamista sekä laaja-alaista ympäristöasioiden ja luonnon tuntemusta. Ympäristökasvatuksen ja sen menetelmien hallinta on tärkeää. Ympäristökasvattajan työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Luovuus, idearikkaus, kädentaidot ja itsenäinen työote ovat hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Ympäristökasvattajan työhön soveltuva koulutus on esimerkiksi kasvatustieteen korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty ympäristö- ja luonnontieteen sekä ympäristökasvatuksen opintoja. Vaihtoehtoisesti ympäristö- tai luonnontieteen korkeakoulututkinto, johon on yhdistetty pedagogisia opintoja. 

Yliopistojen kasvatustieteiden tms. tiedekunnassa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kasvatustieteen maisteri ja alemman korkeakoulututkinnon kasvatustieteen kandidaatti. Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä, biokemiaa, kemiaa, geologiaa, fysikaalisia tieteitä ja maantiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri ja alempi luonnontieteiden kandidaatti. 

Yliopistojen maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi opiskella maataloustieteitä, metsätieteitä ja ympäristötieteitä. Suoritettavia tutkintoja ovat maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa ympäristö- ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon, joka soveltuu ammattiin yhdessä pedagogisten ja ympäristökasvatuksellisten opintojen kanssa. Tutkintoja ovat agrologi (AMK), ympäristösuunnittelija (AMK), hortonomi (AMK) ja metsätalousinsinööri (AMK). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ympäristöalan erikoisammattitutkinto, ympäristökasvatuksen osaamisala. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia ympäristöalan yrittäjänä tai osaamisalansa mukaisissa työnjohto- tai asiantuntijatehtävissä. 

Eri järjestöt ovat järjestäneet ympäristökasvatukseen liittyviä kursseja ja muuta täydennyskoulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3200 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat