Ympäristösuunnittelija

Ammatit Julkaistu

Kunnan palveluksessa työskentelevän ympäristösuunnittelijan (ympäristönsuojelusuunnittelijan) työtehtäviin kuuluu mm. maankäytön suunnittelua, kaavoitukseen vaikuttamista ja erilaisten ympäristöarviointien tekemistä. Ammatissa tarvitaan laaja-alaista asiantuntemusta, itsenäistä työskentelyotetta, yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Ympäristösuunnittelijan työ edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. Työssä ollaan tekemisissä paitsi ympäristöasioiden, myös tekniikan ja lainsäädännön kanssa.

Työssä edellytetään itsenäistä työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta. Hyvät yhteistyötaidot ovat tarpeen, koska ammatissa toimitaan yhteistyössä kunnan muiden viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tehtävien luonteen vuoksi tarvitaan myös luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä.

Hyvästä kirjallisesta ilmaisutaidosta on hyötyä, koska työhön kuuluu erilaisten selvitysten ja yhteenvetojen tekemistä. Tiedotus- ja koulutustehtävät edellyttävät hyvää suullista ilmaisua ja esiintymistaitoa.

Ympäristösuunnittelijan virkaan edellytetään soveltuvaa korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoista tutkintoa. Koulutustaustat vaihtelevat, mikä johtuu siitä, että alalla tarvitaan monenlaista asiantuntemusta. Ammattikorkeakoulujen luonnonvara- ja ympäristöalalla voi suorittaa esimerkiksi tutkinnon ympäristösuunnittelija (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK). Tutkinnossa voi suuntautua esimerkiksi ympäristöteknologiaan.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tutkinnon filosofian maisteri (FM). Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä sekä maantiedettä. Maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin (MMM) sekä maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinnot. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi ympäristötieteitä. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Alalla voi suorittaa myös maisema-arkkitehdin tutkinnon.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4180 €/kk

Yksityinen sektori

4350 €/kk

Julkinen sektori

4154 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat