Ympäristötyöntekijä

Ammatit Julkaistu

Ympäristötyöntekijät tekevät maastossa monenlaisia kunnostus- ja rakennustöitä. Laajat työtehtävät kattavat mm. ulkoilureittien rakentamisen, kunnallistekniset työt, metsien entisöinnit ja maisemanhoitotyöt. Ympäristötyöntekijöitä työskentelee alueellisissa ympäristökeskuksissa. Ammatissa tarvitaan monipuolista osaamista ja maastokelpoisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmässä työskentelyyn.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ympäristötyöntekijä

Ympäristötyöntekijän työnkuva on monipuolinen, ja työn vaatimukset vaihtelevat. Esimerkiksi kirvesmiehen taidot ovat työssä tyypillisesti tarpeen. Ammatissa on eduksi moniosaaminen, eli mahdollisimman laaja osaamisen ja taitojen kirjo. Monivuotinen työmaakokemus on eduksi. Työssä on osattava käyttää erilaisia laitteita moottorisahoista mittalaitteisiin.

Ympäristötyöntekijän on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn maastossa että ryhmätyöhön, joten ryhmätyötaidot ovat tarpeen. Ammatissa tarvitaan soveltuvuutta ulkona maastossa tapahtuvaan työskentelyyn kehnoissakin sääolosuhteissa.

Ammatissa on tärkeää kehittää ammattitaitoa jatkuvasti sekä tietojen että taitojen osalta.

Ympäristötyöntekijöillä on yleensä jokin ammatillinen peruskoulutus. Soveltuva koulutus on esimerkiksi rakennusalan perustutkinto, jonka voi suorittaa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto, talonrakennusalan ammattitutkinto, maarakennusalan erikoisammattitutkinto ja talonrakennusalan erikoisammattitutkinto. Tutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4180 €/kk

Yksityinen sektori

4350 €/kk

Julkinen sektori

4154 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat