Hallinto

Ammattiala

Hallinnollista työtä tehdään jokaisessa organisaatiossa, oli kyse sitten julkishallinnon virastosta tai laitoksesta, yrityksestä, järjestöstä tai säätiöstä. Hallinnon avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa, jotta tehtävät saadaan hoidettua ja tavoitteet saavutetaan. Hallinto huolehtii siitä, että käytössä on riittävästi voimavaroja, kuten osaavaa henkilöstöä, rahaa, työvälineitä ja tietoa. Hallinnollisen työn osa-alueita ovat esimerkiksi johtaminen sekä henkilöstö-, talous- ja tietohallinto. Lisäksi eri alojen organisaatioissa hoidetaan hallintoon liittyviä käytännön tehtäviä ja asiakaspalvelua.​

Ammatteja

Haastattelut