Maatalous ja metsäala

Ammattiala

Maatalous ja metsäalojen ammattilaiset työskentelevät maa- ja puutarhatalouden, metsien ja metsätalouden sekä kala- ja riistatalouden parissa. Maataloudessa keskeisiä tehtäviä ovat viljelyyn liittyvät työt, tuotantoeläinten hoitaminen ja ruoantuotanto. Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi vihanneksia, marjoja, kukkia ja erilaisia kasveja.  Metsätalouden tehtävät koostuvat metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Myös metsien virkistyskäyttöön liittyy erilaisia työtehtäviä. Kalatalousalan piiriin kuuluu ammattikalastus sekä kalan viljely, jalostus ja myynti. ​

Ammattialoja

Tutustu alan ammatteihin ammattialojen esittelyissä.

Muita alan ammatteja

Haastattelut