Palveluala

Ammattiala

Palvelualoilla tarkoitetaan pääasiassa yksityisille asiakkaille ja kotitalouksille suunnattuja palveluita, joilla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia. Alalla voi työskennellä esimerkiksi kauneus-, siivous- ja liikuntapalveluiden parissa. Myös matkailu-, ravitsemis- ja majoituspalvelut kuuluvat palvelualoihin. ​

Ammattialoja

Tutustu alan ammatteihin ammattialojen esittelyissä.

Muita alan ammatteja

Haastattelut