Rakentaminen

Ammattiala

Rakennusalalla suunnitellaan ja rakennetaan uusia rakennuksia sekä korjataan jo olemassa olevia rakennuksia. Alalla työskennellään talonrakentamisen lisäksi rakennetun ympäristön parissa, kuten maa- ja vesirakentamisen alalla. Maa- ja vesirakentaminen luo edellytykset yhteiskunnan toiminnalle suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä infrastruktuuria, johon kuuluvat tiet, sillat, tunnelit, satamat, vesijohdot, sähkölinjat ja tietoliikenneverkot sekä erilaiset maarakenteet. Rakennustuoteteollisuus kehittää ja valmistaa rakennustuotteita ja -materiaaleja alan tarpeisiin.

Ammatteja

Haastattelut