Sosiaaliala

Ammattiala

Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä auttavat arjessa selviytymisessä sosiaalityön keinoin. Sosiaalityö jakautuu eri osa-alueisiin, joita ovat lastensuojelu, nuoriso-, mielenterveys-, päihde- ja riippuvuus- sekä vanhus- ja vammaistyö. Sosiaalityön tavoite on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lisääminen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja vähentäminen. Sosiaalityön lisäksi alan ammattilaiset työskentelevät tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa.

Ammatteja

Haastattelut