Suojelu ja turvallisuus

Ammattiala

Suojelu- ja turvallisuustyön tavoitteena on ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistaminen eri tavoin. Poliisit vastaavat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta sekä estävät rikoksia. Rikosseuraamusala vastaa vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen, pelastustoiminta onnettomuustilanteissa sekä poikkeusolojen väestönsuojelutehtävien hoitaminen. Puolustusvoimat huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta sekä maan puolustamisesta. Turvallisuusalan yritykset tarjoavat monenlaisia palveluja asiakkaan omaisuuden tai koskemattomuuden suojaamiseksi.

Ammattialoja

Tutustu alan ammatteihin ammattialojen esittelyissä.

Muita alan ammatteja

Haastattelut