Maanpuolustus ja rajavalvonta

Ammattiala

Maanpuolustuksen tehtävänä on turvata Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä. Rajavalvonta ylläpitää rajajärjestystä ja -turvallisuutta. Alalla voi työskennellä esimerkiksi maanpuolustuksen ja rajavartioinnin siviili-, aliupseeri- ja erikoisupseeritason tehtävissä.​

Ammatteja

Haastattelut