Poliisi ja rikosseuraamus

Ammattiala

Poliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen yhteiskunnassa sekä rikosten ennaltaehkäisy, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Rikosseuraamusalan tavoite on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän ‎syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Alalla voi työskennellä esimerkiksi poliisin kenttätyön, rikostutkinnan ja lupahallinnon tehtävissä sekä rikosseuraamusalan asiantuntija- ja ohjaustehtävissä.​

Ammatteja