Teollisuus

Ammattiala

Teollisen tuotannon ammateissa valmistetaan monenlaisia tuotteita, jotka vaihtelevat arkipäiväisistä kotitalouksissa käytettävistä hyödykkeistä muiden teollisuudenalojen tarvitsemiin raaka-aineisiin ja osiin. Teollisuus voidaan jakaa kymmeniin eri toimialoihin, jotka ovat erikoistuneet tuotannossaan eri väli- ja lopputuotteiden valmistukseen. Tuotteiden valmistuksen lisäksi teollisuusyrityksissä voi työskennellä esimerkiksi suunnittelun, tuotekehityksen, laadunvalvonnan, johdon, myynnin ja markkinoinnin sekä kunnossapidon ja huollon tehtävissä. ​

Ammattialoja

Tutustu alan ammatteihin ammattialojen esittelyissä.

Muita alan ammatteja

Haastattelut