Terveydenhuolto

Ammattiala

Terveydenhuollon tehtävänä on edistää terveyttä, ennaltaehkäistä sairauksia sekä parantaa ja hoitaa sairaita ihmisiä. Terveydenhuollon palveluita tuotetaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Yksityinen terveydenhuolto täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuoltoa ovat esimerkiksi terveysneuvonta, sairaanhoito, kuntoutus, mielenterveyspalvelut, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, opiskelijoiden terveydenhuolto sekä työterveyshuolto. Erikoissairaanhoito on lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaista sairauksien ehkäisyä, tutkimista, hoitoa, ensihoitoa, päivystystä ja lääkinnällistä kuntoutusta. Lisäksi alan ammattilaiset työskentelevät muun muassa eläinlääkintätyön, apteekkialan, optiikan ja terveysteknologian parissa.

Ammattialoja

Tutustu alan ammatteihin ammattialojen esittelyissä.

Muita alan ammatteja

Haastattelut