Terveyttä edistävät palvelut

Ammattiala

Terveyttä edistävillä palveluilla tarkoitetaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja. Alalla voi työskennellä esimerkiksi kuntoutuksen, ravitsemusneuvonnan ja mielen hyvinvointia tukevien tehtävien parissa.

Ammatteja

Haastattelut