Prosessinhoitaja

Haastattelut Julkaistu

"Prosessinhoitajan työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. On olemassa erilaisia tehtaita ja laitoksia, joissa tätä työtä voi tehdä. Ammattinimikkeellä voi hakeutua erilaisiin tehtäviin vaikkapa kaivokseen tai maitotehtaalle."

Prosessinhoitaja Emmi Sallinen
  • Emmi Sallinen 
  • Prosessinhoitajana Yara Suomi Oy:ssä. 
  • Suorittanut prosessinhoitajan perustutkinnon Savon ammattiopistossa. 
  • Työkokemusta alalta noin viisi vuotta. 

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi. 

Työskentelen Siilinjärven fosfaattikaivoksella prosessinhoitajana. Tehtäväni on valvoa prosessien toimintaa rikastamolla ja pastalaitoksella eli rikastushiekan käsittelylaitoksella. Rikastamossa on paljon prosessinhoitajia, mutta työtehtävät vaihtelevat kaikilla työvuorosta riippuen. Vuorotyössä olevat prosessinhoitajat toimivat operaattoreina eli ajavat tehtaan koneita ja huolehtivat niiden  toiminnasta.  

Minä työskentelen päivävuorossa. Suoritan pienempiä huolto- ja kunnossapitotöitä, siivoan sekä hoidan erilaisia yleistehtäviä tehtaalla. Lisäksi vastuullani on tehtäviä, jotka eivät kuulu operaattorille tai kunnossapitoasentajalle. Toisinaan tuuraan vuoro-operaattoreita. Silloin ohjaan tehtaan koneita ja tarkkailen monitoreista, että kaikki toimii niin kuin pitää. 

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Aikaisemmin toimin siivoojana tällä kaivoksella. Eräs työkaverini lähti opiskelemaan prosessinhoitajaksi, ja päätin seurata hänen esimerkkiään. Valmistumisen jälkeen hain prosessinhoitajaksi tälle samalle kaivokselle. Hain tänne töihin, koska olin siivoojana nähnyt, millainen paikka kaivos on ja millaisia töitä täällä on mahdollista tehdä. Ilman aiempaa työkokemustani Yaralla en olisi todennäköisesti harkinnut kaivosta mahdollisena työpaikkana. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Aamulla osallistun palaveriin, jossa jaetaan päivän työt, minkä jälkeen lähden työparini kanssa suorittamaan meille suunniteltuja tehtäviä. Työparit vaihtelevat eri päivinä. Minulla on tiettyjä tehtäviä, jotka teen joka viikko sovittuna päivänä ja aikana: esimerkiksi jauhatuskuulien ja terästankojen lisääminen rikastamolla oleviin kiviaineksen jauhatusmyllyihin. Muut työt voivat muuttua päivän aikana sen mukaan, mitä muutoksia tai häiriötilanteita tehtaalla tapahtuu. 

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet? 

En voi sanoa, että teen siistiä sisätyötä. Työympäristö on tehdas, jossa murskataan kiviainesta ja jossa on paljon melua ja pölyä. Sen vuoksi käytän kuulosuojaimia, pölymaskia ja muita suojavarusteita. Työskentelen vaihtelevasti sisällä ja ulkona, rikastamossa ja kaivoksen pastalaitoksella eli rikastushiekan käsittelylaitoksella.  

Teen eniten päivävuoroa kello 6–14 välillä. Toisinaan olen ilta- tai viikonloppuvuorossa ja tuuraan vuorotyössä olevia. 

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan? 

Välillä työssä pitää hoitaa fyysisesti raskaita tehtäviä, joten prosessinhoitajalla on oltava hyvä fyysinen kunto. Lisäksi pitää osata ratkaista ongelmia ja reagoida nopeasti, jos esimerkiksi koneeseen tulee häiriö. 

Mikä on parasta ammatissasi? 

Tykkään siitä, että tehtävät vaihtuvat ja työ on monipuolista. Päivän päätteeksi voin jättää työasiat tänne, eikä niitä tarvitse miettiä kotona. Koskaan ei ole samanlaista päivää. 

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta? 

Epäsäännölliset työajat ja vuorotyö ovat minulle vaikeinta tässä ammatissa. Ilta- ja viikonloppuvuorot sekä tuuraustyöt voivat välillä aiheuttaa pitkiä työjaksoja, mikä on raskasta. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee prosessinhoitajan ammattia? 

Prosessinhoitajan työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. On olemassa erilaisia tehtaita ja laitoksia, joissa tätä työtä voi tehdä. Ammattinimikkeellä voi hakeutua erilaisiin tehtäviin vaikkapa kaivokseen tai maitotehtaalle. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden? 

Uskon, että prosessinhoitajalle riittää tulevaisuudessakin työpaikkoja erilaisissa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Robotit ja automaatio eivät ainakaan tässä työpaikassa tule korvaamaan tätä työtä. 

Kuva: Ilona Savitie

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli