Vartija-virastomestari

Haastattelut Julkaistu

"Vartiointialalla voisi puhua jopa työvoimapulasta. Vaikka Suomen turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä, alalla riittää töitä. Yhä useammassa työkohteessa työtehtävät ovat laajentuneet perinteisten vartijan töiden ulkopuolelle, esimerkiksi asiakaspalveluun tai tietojärjestelmien käyttöön, eli alan tehtävät muuttuvat koko ajan monipuolisemmiksi."

  • Nimeä ei julkaista haastateltavan pyynnöstä. 
  • Vartijana ja virastomestarina ISS Palvelut Oy:ssä. 
  • Suorittanut vartijan ammattitutkinnon Hyvinkään-Riihimäen ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa sekä tradenomin AMK-tutkinnon Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulussa. 
  • Työkokemusta alalta 18 vuotta.  

Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.  

Työskentelen valtion virastotalossa vartija-virastomestarina. Teen töitä työparin kanssa, mikä tarkoittaa käytännössä tehtävänjakoa, jossa työparillani on enemmän vastuuta vartioinnista ja minä vastaan talon yleisistä sekä kiinteistöön liittyvistä asioista.  

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin? 

Päädyin vartiointialalle puolivahingossa vuonna 2006. Minulla ei ollut erityistä kiinnostusta alaa kohtaan, mutta ajattelin, että vartijana voisi hankkia lisätuloja varsinaisen päivätyön ohessa. Kävi kuitenkin niin, että määräaikaisen päivätyön päätyttyä aloin tehdä vartijan töitä kokoaikaisesti. Aluksi työskentelin vaihtuvissa kohteissa, kunnes valtion virastotalolle haettiin kokopäiväistä vartijaa. Sain paikan ja sillä tiellä ollaan edelleen. 

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi. 

Vartijan tärkein tehtävä on varmistaa yleinen turvallisuus virastotalossa, joten työpäiviin kuuluu paljon kameroiden valvontaa ja näkyvää paikalla olemista. Muilta osin työpäivät ovat hyvin vaihtelevia, sillä talon henkilökunta kääntyy vartijan puoleen mitä moninaisimmissa asioissa. Jos jokin tavara tai laite on rikki, lopussa tai vaatii käytön opastusta, yleensä neuvoa kysytään ensimmäisensä vartijalta. Vartija toimii eräänlaisena linkkinä kiinteistönomistajan ja kiinteistön vuokralaisten eli virastojen välillä.  

Millaisessa työympäristössä tai työaikoina työskentelet?  

Työskentelen koko päivän virastotalossa, ja työni on säännöllistä päivätyötä virka-aikaan. Se on alalla hieman harvinaisempaa, koska yleensä vartijat tekevät vuorotyötä.  

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?  

Vartiointialan työtehtävät ovat monipuolisia, joten osaamisvaatimukset vaihtelevat merkittävästi eri työkohteiden välillä. Tässä toimenkuvassa on ensisijaisen tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Jos olet epäsosiaalinen, työ vartijana virastotalossa ei todennäköisesti sovi sinulle. 

Erilaisia tietojärjestelmiä on käytössä useampia, joten tietokonetta pitää osata käyttää. Kielitaito on tärkeä, ja työssä tarvitaan vähintään sujuvaa englantia, koska talon asiakkaina käy paljon ulkomaalaisia. Monipuolisuutensa vuoksi työ vaatii myös oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. 

Mikä on parasta ammatissasi?  

Tulen hyvin toimeen talon henkilökunnan kanssa, ja heidän kanssaan on mukava tehdä töitä. Työ on myös monipuolista ja vaihtelevaa, eikä työasioita ei tarvitse murehtia vapaa-ajalla. Lisäksi kyseessä on siisti sisätyö, mikä ainakin itselle on positiivinen asia. 

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?  

Vartijan työ on usein epäsäännöllistä vuorotyötä, mikä ei sovi kaikille. Osa työkohteista sisältää enemmän rutiininomasta valmiudessa oloa, joka voi tuntua pidemmän päälle tylsältä. On myös työkohteita, joissa arvostus vartijaa kohtaan voisi olla parempi – yleensä asiakkaiden, mutta joskus myös henkilökunnan puolelta. Oma työkohde on siitä hyvä, että en kärsi mistään edellä mainituista asioista. 

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee vartijan ammattia?  

Kannattaa ensin ottaa selvää, millaista vartijan työ oikeasti on. Joku saattaa luulla, että työ on jännittävää tai toiminnantäytteistä, mutta se on valitettavasti harhaluulo. Kannattaa keskustella jonkun pidempään alalla työskennelleen kanssa, jos se on mahdollista. 

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?   

Vartiointialalla voisi puhua jopa työvoimapulasta. Vaikka Suomen turvallisuustilanne on yleisesti ottaen hyvä, alalla riittää töitä. Yhä useammassa työkohteessa työtehtävät ovat laajentuneet perinteisten vartijan töiden ulkopuolelle, esimerkiksi asiakaspalveluun tai tietojärjestelmien käyttöön, eli alan tehtävät muuttuvat koko ajan monipuolisemmiksi. 

Jaa artikkeli