Erityisasiantuntija Merja: Työmarkkinatori on yhdessä tehty

Haastattelu
Kopio_ Kopio_ Kopio_ Kopio_ Nimetön (1)

Työmarkkinatorilla on kunnianhimoinen tavoite: olla työn ja tekijöiden kohtauspaikka, ohjata käyttäjänsä eri tilanteissa oikean palvelun ääreen ja tarjota lisäksi tietoa työmarkkinoista, ammateista ja tulevaisuuden työelämästä. Kantavana ajatuksena on yhdistää julkisen ja yksityisen työnvälityksen sekä osaamisen ja kasvun palvelut verkostona tarjottavaksi kokonaisuudeksi.

Jo kokeiluversiona julkaistua Työmarkkinatoria rakennetaan työ- ja elinkeinohallinnon resurssein. Se ei kuitenkaan ole vain julkishallinnon palvelu eikä sen käyttö ole velvoittavaa. Vaikka myöhemmässä vaiheessa myös työllisyyspalveluihin liittyvä viranomaisasiointi tulee osaksi Työmarkkinatoria, on sen ydin kuitenkin muussa. Näemme, että työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaaminen ja henkilökohtaisen palvelukohtaannon kautta löytyvät osaamis- ja työelämäpalvelut ovat jatkossakin Työmarkkinatorin arvokkainta sisältöä.

Referenssiryhmät yhteiskehittämisen tukipilarina

Tähtäämme siihen, että Työmarkkinatori on käyttökokemukseltaan vaivaton ja intuitiivinen ja sen lisäksi myös hyödyllinen sekä käyttäjilleen että muille työelämätoimijoille. Sen takia olemme tehneet laajaa verkostoyhteistyötä ja osallistaneet kumppaneita ja palvelun tulevia käyttäjiä alusta alkaen.

Keskeisenä tukipilarina asiakaskokemuksen kehittämisessä ovat olleet Työmarkkinatorin asiakas- ja yhteistyöryhmät eli referenssiryhmät.

Asiakasymmärrystä ja käyttäjien tarpeita on kerätty osallistavissa työpajoissa, haastatteluissa ja kyselyjen avulla; mahdollisia toteutusratkaisuja on arvioitu ja testattu käyttäjätesteissä ja vuorovaikutteisissa keskusteluissa. Tällä hetkellä referenssiryhmissä on yhteensä noin 500 henkilö- ja työnantaja-asiakasta sekä palveluntarjoajien ja hallinnon edustajaa.

Kaikkiaan Työmarkkinatorin yhteiskehittämiseen on alusta tähän päivään osallistunut noin puolitoistatuhatta henkeä. Työssä on edetty kehittämisen tiekartan ja Työmarkkinatorin toteutustyön mukaisesti. Asiakaskokemustyö on kiinteä osa Työmarkkinatorin määrittelyprosessia.

Kehittämisen painopisteiden mukaisesti lukumäärällisesti eniten yhteistyötä on tähän asti tehty henkilöasiakkaiden kanssa. Nyt kun valmistelemme Työmarkkinatorin alueellisia näkymiä ja alueellista tarjontaa, on palveluntarjoajien ja julkishallinnon rooli yhteiskehittämisessä kasvamassa. Myös TE-toimiston asiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana ja tuoneet esille kehittämistarpeita tarpeita omasta näkökulmastaan.

Yhteistyö näkyy lopputuloksessa

Tietenkään pelkät lukumäärät eivät ole yhteiskehittämisessä oleellista. Merkittävää on se, miten yhteistyö ja sitä kautta saatu asiakasymmärrys näkyvät lopputuloksessa.

Työmarkkinatorin henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden keskeisimmät toiminnot eli työnhakuprofiilin ja työpaikkailmoituksen luominen ovat syntyneet pitkälti yhteiskehittämisen pohjalta. Palveluntarjoajien kanssa on valmisteltu rajapintaratkaisuja ja visioitu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Julkishallinto ja alueelliset työelämätoimijat on otettu mukaan, koska Työmarkkinatorin tulee olla hyödyllinen myös verkostokumppaneille ja heidän asiakkailleen. Työmarkkinatorin värimaailma ja jopa lopullinen päätös palvelun nimestä on tehty yhteistyössä asiakas- ja yhteistyöryhmien kanssa.

Seuraavan kerran yhteiskehittämisen tulokset tulevat näkyviksi loppuvuoden versiopäivityksessä. Muun muassa työnhakuprofiili ja sen tekeminen muuttuvat silloin huomattavasti helpommaksi ja visuaalisemmaksi. Myös työpaikkailmoituksen luominen uudistuu niin rakenteeltaan kuin sisällöltään. Parannuksia on tehty saadun käyttäjäpalautteen pohjalta ja uusia kehitysideoita on käsitelty ja arvioitu myös asiakasryhmissä.

Pidämme kehitystyömme avoimuutta tärkeänä ja toivomme asiakkaiden ja kumppaneiden osallistumista jatkossakin. Vain sillä tavoin Työmarkkinatorista voi muodostua käyttäjilleen aidosti merkittävä palvelu ja se voi päästä osaksi ihmisten työelämää sen kaikissa vaiheissa.