Proviisori

Haastattelu

Proviisori on lääkeasiantuntija ja esimies, joka osallistuu myös käytännön työhön. Hän työskentelee apteekkarin työparina sekä valvoo ja toteuttaa ja yhdessä mietityt toiminnot. Proviisori käy päivittäin läpi kaikki postitse tulevat tiedotteet ja selvittää, mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Uusista lääkevalmisteista täytyy päättää, tilataanko niitä apteekin varastoon.Proviisori käy päivittäin läpi kaikki postitse tulevat tiedotteet ym. ja selvittää, mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Uusista lääkevalmisteista täytyy päättää tilataanko niitä apteekin varastoon. Proviisori huolehtii myös apteekin henkilöstön sisäisestä koulutuksesta. Suurin osa proviisoreista päätyy apteekkareiksi.

Kaisa, 43 v

Proviisorin työ on usein ongelmien selvittämistä, ja hänen puoleensa käännytään, kun jokin asia ei oikein kuulu kenellekään. Proviisorin työn voisi kiteyttää kahteen sanaan: lääkeasiantuntija ja esimies. Hän työskentelee myös apteekkarin työparina. Hän on se, joka käytännössä toteuttaa ja valvoo yhdessä mietityt toiminnot.

Olin kouluaikaan kiinnostunut luonnontieteistä, kemiasta ja biologiasta sekä lääketieteestä. En kuitenkaan halunnut opettajaksi tai lääkäriksi. Koulun ammatinvalinnanohjauksesta ei ollut paljonkaan hyötyä. Kotonakin puhuttiin ammatinvalinnasta, ja isäni totesi, miten kotipaikkakunnaltakin yksi tyttö oli lähtenyt opiskelemaan apteekkialaa. Silloin tulin ajatelleeksi, että se voisikin olla ihan kiva ala, itse työstä en kyllä tiennyt mitään. Sellainen mielikuva minulla oli, että olisipa kiva tietää enemmän lääkkeistä. Tältä osin ammatti onkin vastannut mielikuvaani. Pyrin sitten opiskelemaan useampaankin paikkaan, proviisorikoulutus oli listallani ykkösenä, ja sain opiskelupaikan.

Olen kotoisin Pohjois-Savosta, Leppävirralta. Hakeminen Kuopion yliopistoon oli luonteva ratkaisu. Alaa olisi voinut opiskella myös Helsingissä, mutta se tuntui olevan niin kovin kaukana. Valmistuin proviisoriksi vuonna 1985. Olin ensin puoli vuotta työssä Porissa, mutta hakeuduin sitten Joensuun suunnalle. Välillä olin kolmisen vuotta kotona lasten takia. Olen työskennellyt muun muassa Kiteellä ja Enossa. Lappeenrantaan tulin vasta pari kuukautta sitten.

Ala on sopinut hyvin

Vaikken opiskelujen alussa tiennytkään käytännön työstä mitään, täytyy sanoa, että hyvin on ala sopinut. Jos olisin nyt valitsemassa, tekisin luultavasti saman valinnan. Tuolloin olin vielä ihan kypsymätön, mutta nyt osaisin jo valintaa tehdäkin.

Proviisori on apteekissa esimiesasemassa, mutta hän on selvästi mukana käytännön työssä. Olenkin mielelläni mukana asiakaspalvelussa. Nykyään asiakaspalvelussa lääkeneuvonnalla on tärkeä osuus, ja ihmiset kyselevätkin paljon. Työskentelen suoratoimitusapteekissa, jossa asiakasta kohti tuntuu olevan enemmän aikaa, kun käsittelee lääketoimituksen itse alusta loppuun. Minusta tuntuu, että silloin neuvominenkin on helpompaa.

Ihmiset myös soittavat aika paljon ja kyselevät lääkkeistä, paljon kysellään etenkin lääkkeiden yhteiskäytöstä ja haittavaikutuksista. On oltava ajanhermolla ja tiedettävä lääkkeistä paljon. Joskus tulee tosin tilanteita, joissa täytyy ottaa lisää selvää. Silloin on vain otettava asiakkaan yhteystiedot ja soitettava perään. Puhelinneuvonta on osa proviisorin työtä.

Proviisori käy päivittäin läpi kaikki postitse tulevat tiedotteet ym. ja selvittää, mitä toimenpiteitä ne aiheuttavat. Uusista lääkevalmisteista täytyy päättää tilataanko niitä apteekin varastoon. Lääkkeiden valmistukseen proviisori ei yleensä osallistu, mutta hänen tehtävänään on valvoa, että lääkevalmistus sujuu ohjeiden mukaan ja että laitteet ym. tarvittava on kunnossa. Hän osallistuu myös raaka-aineiden ja varastoon valmistettavien lääkkeiden analysointiin, mikä tarkoittaa aineille tehtävää pienimuotoista kemiallista tarkistusta.

Tähän apteekkiin kuuluu pääapteekin lisäksi kaksi sivuapteekkia. Niissä on suoritettava vuosittain lakisääteinen tarkastus. Sen tekee joko apteekkari tai proviisori. Kaikkiaan meitä on tämän apteekin palveluksessa vähän yli 20. Tässä pääapteekissa meitä on viitisentoista. Proviisoreja on vain yksi, vaikka joissakin apteekeissa on useampiakin. Se voi tosin johtua myös siitä, että farmaseuteista on nykyään kova pula.

Proviisori on kouluttaja

Proviisori huolehtii apteekin sisäisestä koulutuksesta. Lyhyitä tietoiskuja esimerkiksi lääkeuutuuksista voi pitää työpäivän aikana vaikkapa kahvitauoilla, jolloin neljä - viisi ihmistä on kerralla kuuntelemassa. Isommista asioista, kuten valmisteilla olevista uudistuksista, pidetään iltatilaisuuksia, kun apteekki on lopettanut asiakaspalvelun. Näihin tilaisuuksiin saatetaan pyytää myös joku ulkopuolinen asiantuntija alustamaan. Lisäksi on tapana, että jokainen koulutuksessa muualla käynyt kertoo muille saamastaan opetuksesta.

Välillä käy niin, ettei koulutuksen valmisteluun ja materiaaliin perehtymiseen jää työpäivän mittaan tarpeeksi aikaa. Silloin olen jatkanut illalla kotona. Joskus olen myös jäänyt pitemmäksi aikaa töihin, jos näyttää siltä, että apteekissa on valtava ruuhka työvuoron päättyessä. Olen sitä mieltä, että tarpeen vaatiessa on joustettava, mutta että joustoillekin on asetettava tietty, selkeä raja. Vaikka työ on tärkeä asia elämässä, on mukana oltava muutakin. Minulla se toinen osa on perhe, joka on minulle todella tärkeä. Perheen ja yhteisen ajan kustannuksella en ole valmis joustamaan työn hyväksi.

Proviisorin tyypillinen työpäivä on vaihteleva ja usein kiireinen. Etenkin, jos asiakaspalvelun puolella on niukasti työntekijöitä, käy usein niin, että kaikkea tekemistä rytmittävät katkot. Juuri mihinkään asiaan ei ehdi paneutua oikein rauhassa. Jos sitten käy niin, että työpäivän päättyessä on työpöydällä vielä iso kasa selvittämättömiä papereita, tulee vähän epävarma olo eikä tunnu mukavalta lähteä kotiin. Mutta jos pöytä on puhdas, kaikki asiat käyty läpi ja tehty jatkosuunnitelmat, olo on selkeä ja tietää, että kaikki on sopivasti työn alla. Joissakin isoissa apteekeissa proviisori ehkä tekee pelkkää päivävuoroa, mutta meillä proviisori on myös töissä iltaisin ja lauantaisin. Minusta se on pelkästään mukavaa, tuo vaihtelua työhön.

Toki työhön vaikuttaa myös palaute. Jos saa asiakkailta jatkuvasti negatiivista palautetta, se kieltämättä harmittaa. Eniten harmittaa se, jos lähtee mukaan niin, että oma ärsyyntyminen näkyy ja kuuluu vaikkapa äänensävyssä, vaikka kuinka yrittäisi olla asiallinen ja luja. Tällaisia tilanteita tulee käytyä läpi kotonakin, mutta myös työtoverien kanssa, ja se helpottaa. Toisaalta ei kaikki palaute negatiivista ole.

Tässä työpaikassani olen saanut paljon palautetta, hyvää palautetta, sekä työtovereilta että apteekkarilta. Olenkin viihtynyt tässä apteekissa todella hyvin, meillä on hyvä yhteishenki. Täälläpäin on olemassa myös proviisorikerho, jonka toimintaan aion ottaa osaa. On hyvä tuntea kollegoja, joskus voi tarvittaessa vaikka neuvotella siitä, miten jotkut asiat hoidetaan.

Koska olen ollut alalla jo pitempään, ei uuteen paikkaan tullessa tarvinnut aloittaa aivan alusta. Pätevyyteni on selvästi noussut niistä ajoista, jolloin valmistuin. Tämä on kuitenkin ala, jolla ei koskaan voi olla aivan lopullisesti valmis ja pätevä. Esimerkiksi atk on tuonut ja tuo paljon muutoksia. Nykyisin pitää osata myös kouluttaa, mikä vaatii esiintymistaitoa. Koko ajan tulee uutuuksia ja uudistuksia, jotka on opittava. Esimerkiksi viranomaistahojen kanssa on pystyttävä tulemaan toimeen. Kun takana on kuitenkin paljon työvuosia, ihminen saa varmuutta. Sinänsä proviisoria ei uudessa paikassa yleensä juuri kukaan työhön perehdytä - proviisorihan on se, joka perehdyttää muut tulijat.

Apteekkariksi?

Suurin osa proviisoreista päätyy apteekkareiksi. Kun valmistuin, ajatus tuntui kovin kaukaiselta, mutta ei enää. Työelämän aikana on pikemminkin mieleen tullut välillä, miksen minäkin jonain päivänä? Minulla onkin jo menossa oman alani erikoistumiskoulutus (PD-tutkinto). Se on 40 opintoviikon paketti, joten sen myötä saa paljon hyödyllistä tietoa.

Tiedossani on oikeastaan vain yksi proviisori, joka ei ole edes suunnitellut apteekkariksi ryhtymistä. Hän on tehnyt ratkaisunsa perhesyistä. Juuri tämä proviisorien hakeutuminen apteekkareiksi saattaa olla syynä siihen, että iäkkäämpien proviisorien voi olla vaikea saada uutta paikkaa. Ajatellaan, ettei tuo meillä kauan ole, kun se kuitenkin mielii omaa apteekkia.

Kaikkiaan olen sitä mieltä, että apteekissakin kokemus tuo mukanaan varmuutta ja kyvyn hahmottaa kokonaisuuksia. Siksi ei kannata pelätä, ettei pärjäisi. Kun on mukana työelämässä, oppii koko ajan. Asiakaspalvelu voi olla vaikeaa, jos on luonteeltaan hyvin sulkeutunut. Asiakaspalvelua ja esimiestaitoja kyllä oppii työn ohessa ja kouluttautumalla.

Haastattelu ja teksti: Marja Holli
Kuvat: Jukka Uotila