Huolintapäällikkö

Haastattelu

Huolintapalveluja käytetään ulkomaan tavaraliikenteessä. Huolitsijalla tarkoitetaan sekä huolintayritystä että huolinnan ammattilaista, työntekijää.

Jaana Rautanen, 45 v.

Huolintapalvelu tukee kansainvälistä kauppaa

Huolintapalveluja käytetään ulkomaan tavaraliikenteessä. Monimutkainen, logistinen prosessi jätetään mielellään siihen erikoistuneen yrityksen tehtäväksi. Yrityksen liikenteenhoitajat huolehtivat kuljetuksista ja huolitsijat tullimuodollisuuksista.

Huolitsijalla tarkoitetaan sekä huolintayritystä että huolinnan ammattilaista, työntekijää. Työskentelen perheyhtiö Varova Oy:n Helsingin yksikössä. Varova on erikoistunut huolintaan ja

kansainvälisiin kuljetuksiin. Sen palveluksessa on sataseitsemänkymmentä työntekijää. Tarjoamme asiakkaalle varman ja turvallisen kokonaispalvelun. Asiakaskuntamme koostuu ulkomaankauppaa

harjoittavista yrityksistä.

Lentolähetys Kiinasta saapuu viidessä päivässä. Merikuljetus vie viisi viikkoa. Eurooppaan liikennöidään kumipyörillä, trailereilla. Aikataulut ovat maakohtaisia. Asiakas valitsee kuljetustavan lähetyksen koon perusteella kontti- tai kappaletavarana. Tapauksen kiireellisyys ratkaisee kuljetustavan.

Organisoimme kuljetukset mittavan verkoston avulla. Edustajamme toimivat lähes kaikkialla maailmassa. Pidämme yhteyttä tavarantoimittajiin, kansainvälisiin kuljetusliikkeisiin, varustamoihin, satamaoperaattoreihin ja tulliviranomaisiin. Tärkein yhteistyökumppanimme on kuitenkin asiakas, suomalainen yritys.

T-paitoja Kiinasta

Liikenteenhoitajat huolehtivat yhdessä edustajien kanssa tavaran kuljetuksesta Suomeen tai täältä ulkomaille. Huolitsija seuraa tavaralähetyksen kuljetusvaiheita, pitää yhteyttä sidosryhmiinsä ja vastaa tullikäytännöistä.

Suomalaisyritys on saattanut tilata Kiinasta kontillisen t-paitoja. Jos yritys on maksanut rahdin, sillä on oikeus päättää myös maahantuontireitistä – ja tietenkin huolitsijasta. Saatuamme toimeksiannon huolehdimme yhdessä edustajamme kanssa siitä, että lähetys saadaan kuljetettavaksi asiakkaan edellyttämällä aikataululla. Poikkeuksista tai valmistus- ja kuljetusviivästyksistä ilmoitamme asiakkaalle.

Kun tilaus on valmis ja kontti lähdössä merimatkalle, lähetämme ennakkoilmoituksen asiakkaalle. Arvioimme myös saapumisajan, jotta asiakas ehtisi järjestää tarvittavat asiakirjat ja toimittaa ne meille luovutusta ja tullausta varten. Internet-yhteyden avulla asiakas voi itsekin seurata tavaraliikenteen kulkua. Valtamerilaivat eivät liikennöi Suomeen asti, vaan tavara lastataan Euroopassa jatkoaluksiin.

Viimeisellä kuljetusviikolla seuraamme saapumista huolellisesti. Mikäli asiakas ilmoittaa kontilla olevan kiire, otamme yhteyttä varustamoon. Varustamo voi tarkistaa kontin sijainnin laivalla, ja me pääsemme suunnittelemaan autokuljetusta jo ennen laivan purkausta. Jatkuva seuranta on tärkeää, sillä tullaus tapahtuu vasta tavaran maahantulon jälkeen.

Euroopan Unionin yhteisömaiden ulkopuolelta saapuva tavara vaatii aina tullauksen. Nykyään se tapahtuu sähköisesti tullin ja huolitsijan välillä. Asiakkaalta saamiemme asiakirjojen perusteella annamme yksityiskohtaisen ilmoituksen tavarasta ja sen arvosta. Selvitys on lähetyksen veroperusta. Tullaus on siis tapa, jolla valtio perii tuontia koskevat veronsa.

Tietyt tuotteet kiinnostavat tullia erityisesti. Elintarvikkeet tai niiden kanssa kosketuksiin joutuvat tuotteet, lelut ja myös tekstiilituotteet saattavat sisältää terveydelle vaarallisia ainesosia. Maahantuontia tutkitaan laboratoriotestein. Välttyäksemme turhilta hidastuksilta varmistamme etukäteen tullilta mahdolliset näytteenotot.

Kun laiva saapuu Helsingin satamaan, lasti puretaan ja tullataan. Jos ”keikka” on tavanomainen, tullauspäätös syntyy automaattisesti. Lähetys saa luovutusluvan, asiakirjat tulostetaan, ja tavarat ovat valmiina kuljetettaviksi asiakkaalle.

Erikoisammattilaisten työtä

Tunnen huolintajärjestelmän ja oman työni. Pitkäaikaiset asiakassuhteet osoittavat, että ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset arvostavat toimintatapojamme. Huolintakulut ovat pieni erä kuljetuksen kokonaiskustannuksista, mutta yritykset kilpailuttavat palvelun ja saattavat jakaa toimeksiantonsa useammalle huolitsijalle.

Kilpailu alalla on kovaa. Ulkomaankaupan heilahtelut näkyvät huolitsijankin arkipäivässä. Taloudellisen laman aikana laivojen määrä satamissa vähenee. Puolityhjällä laivalla ei lähdetä maailman merille. Silti huolintapalvelujen tarve tuskin poistuu koskaan.

Monimutkaiset tullaussäännökset ja viranomaismääräykset ovat tehneet huolinnasta erikoisammattilaisten työtä. Yksinomaan tariffikoodeja löytyy 16.000, ja koko ajan ollaan menossa tarkempaan suuntaan. Turvallisuusriskiä ei haluta ottaa. Siksi yhä varhaisemmassa vaiheessa selvitetään, mitä yhteisömaihin ollaan tuomassa tai niistä viemässä. Huolintaliike ei voisi toimia ilman tullinviranomaisen luottamusta.

Työni on toimistotyötä mutta ajoittain hyvinkin räväkkää sellaista. Tärkeimmät työkaluni ovat tietokone ja puhelin. Ei ole harvinaista istua suurin osa työpäivästä luuri korvalla. Ulkomaankaupan vilkkaimpina aikoina en voi löysäillä. Hiljaisina hetkinä suunnittelen ja teen vähemmän kiireelliset työt.

Työskentelen avokonttorissa. Jaamme työt niin, että asiakkaalla on huolinnassa oma yhdyshenkilönsä. Teemme yksilötyötä tiiviissä ryhmässä. Kommunikoimme ja välitämme tietoa, kokemusta ja osaamista toisellemme. Varmistaaksemme asiakkaan tarpeet kyselemme paljon.

Voiko purkaa kontista, onko lastauslaituria vai tarvitaanko ehkä side-loader kalustoa? Erikoiskuljetus, mistä turva-auto ja poliisisaattue?

Asioita on paljon. Niitä pitää ajatella etukäteen, jotta päätökset tosipaikan tullen syntyvät nopeasti. Huolinnan asiakkaat ovat kotimaisia yrityksiä, joten enimmäkseen puhumme suomea. Kansainvälinen asiointikieli on englanti, mutta muidenkin kielten hallinta on eduksi. Tiimistämme löytyykin monen kielen taitajia.

Vuosi vuodelta korostuu tietotekninen osaaminen. Tämän päivän nuorelle omaksumien on helppoa, sillä hän on tottunut tietokoneisiin jo lapsena.

Osaaminen kohottaa itsetuntoa

Suoritin ylioppilasmerkonomin tutkinnon vuonna 1985. Asuin Iisalmessa mutta halusin maailmalle. Sieltä päin katsottuna maailma oli Helsinki. Sain ensin töitä pienessä helsinkiläisessä maahantuontiyrityksessä. Työskentelin siellä muutaman vuoden, kunnes hain ja pääsin Varova Oy:lle. Kahden viikon koeajan jälkeen jäinkin taloon pysyvästi.

Entiseen aikaan kauppaoppilaitoksessa vain sivuttiin maahantuontiin liittyviä kysymyksiä. Huolintaan tutustuin käytännön työssä. Varovassa sain paljon tehtäviä, opin nopeasti ja etenin. Työn ohella suoritin huolinta-alan tutkinnon Markkinointi-instituutissa. Vuonna 1993 minut nimitettiin jaospäälliköksi, muutama vuosi sitten huolintapäälliköksi.

Huolintatyö muuttuu jatkuvasti. Tuonnin sähköinen tullaus mullisti työn täysin. Enää ei tarvinnut jonottaa papereiden kanssa tullin luukulla. Suurin muutos koettiin kuitenkin silloin, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin.

Jos työhöni kuuluukin paljon rutiinia, jatkuva uuden oppiminen tekee siitä mielenkiintoisen. Huolitsijalta vaaditaan järjestelmällisyyttä, suurta palvelualttiutta ja kykyä keskittyä samanaikaisesti useisiin töihin. Jotkut kollegani ovat vaihtaneet työpaikkaa varustamoon tai maahantuojalle, mutta työn monipuolisuuden vuoksi monet ovat palanneet takaisin huolinnan pariin.

Olen kotiutunut erinomaisesti tänne. Vedän ryhmää, mutta ilman huolitsijan arkityötä en pysyisi ajan tasalla. Arvostan asiakkaita ja työkavereitani. Motivaationi lähde on kuitenkin itse työ ja sen hallinta. Osaaminen kohottaa itsetuntoa.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Jukka Uotila