Liikennesuunnittelija

Haastattelu

Suunnittelen seutuliikenteen reittejä ja aikatauluja. Suunnnittelun perustana on eri linjoilla liikkuvien matkustajien määrä eri vuorokaudenaikoina. Reittejä suunnitellaan myös uusille rakennettaville asuntoalueille. Samoin asiakaspalautteita hyödynnetään suunnittelussa. Aikatauluja laaditaan suunnitteluohjelmalla, joka kuvaa, miten bussi kiertää reittiä päivän aikana. Aikataulu- ja liikennesuunnittelu on matkustajien palvelemista.

Harri Vuorinen
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV

Aloitin kuusi vuotta sitten Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnassa eli YTV:ssä määräaikaisena liikennesuunnittelijana. Olin aikaisemmin ollut työssä Suunnittelukeskuksessa. YTV:ltä sain aluksi töitä kahdeksaksi kuukaudeksi. Työsuhdettani jatkettiin useamman kerran, kunnes minut lopulta vakinaistettiin. Olen koko ajan suunnitellut Espooseen ajettavan seutuliikenteen reittejä ja aikatauluja.

Opiskelin Teknillisessä Korkeakoulussa, josta valmistuin diplomi-insinööriksi. Aloittaessani opiskelut en vielä ajatellut, että minusta tulee liikennesuunnittelija. Suuntauduin aluksi rakentamiseen, mutta kahden kolmen opiskeluvuoden jälkeen liikennesuunnittelu alkoi tuntua omalta alalta.

Sain jo jonkin verran tuntumaa joukkoliikenteen suunnitteluun opiskeluaikana, sillä olin parina kesänä töissä Vantaan joukkoliikennetoimistossa. Silloin en vielä suunnitellut reittejä ja aikatauluja, vaan tein erilaisia selvityksiä.

Aikataulujen ja reittien suunnittelua

Työpaikkani on YTV:n joukkoliikenneyksikössä. Meidät on jaettu kuuteen tiimiin. Aikataulujen ja reittien suunnittelua varten on erikseen Espoon ja Vantaan tiimit. Taloustiimi vastaa tariffi- ja taloussuunnittelusta ja lippuasioista. Viestintätiimi hoitaa tiedotuksen ja markkinoinnin. Tietotiimi puolestaan hoitaa telematiikan, sähköisen informaation ja suunnittelumenetelmät. Asiakaspalvelutiimi vastaa asiakaspalvelusta ja palautteista.

Olen työssä Espoon tiimissä. Vastaan Länsiväylää pitkin Espooseen liikennöitävien seutulinjojen ja yölinjojen aikataulu- ja reittisuunnittelusta. Meitä on Espoon tiimissä kolme suunnittelijaa. Meillä jokaisella on vastuullamme eri seutulinjat, esimerkiksi vierustoverini suunnittelee Pohjois-Espoon seutulinjat. Vantaan tiimi puolestaan suunnittelee Vantaan suunnan seutulinjojen lisäksi Vantaan sisäisten linjojen aikataulut. Espoon sisäisiä linjoja emme suunnittele, niistä vastaa Espoon joukkoliikennekeskus.

Uutta bussireittiä aletaan yleensä suunnitella, kun jonnekin rakennetaan uusi asuntoalue jonne tarvitaan liikenneyhteydet. Länsi-Espooseen Saunalahden alueelle oli tarkoitus tehdä uusi bussireitti, mutta säästösyistä siitä luovuttiin. Saunalahden alueelle päätettiin jatkaa osa linjan 150 (Helsinki - Kivenlahti) vuoroista. Joskus matkustan bussien mukana katsomassa, millainen reitti on ja millaisten alueiden läpi linjan reitti kulkee.

Siinä mielessä tämä on aika itsenäistä työtä, että vastaamme kukin omien linjojemme suunnittelusta. Seuraamme maksimikuormia, eli kuinka paljon eri linjoilla on matkustajia eri aikoina. Matkustajamäärien ja matkustajilta tulleiden palautteiden perusteella arvioimme, tarvitaanko linjoilla lisää vuoroja vai olisiko niitä syytä vähentää.

Aamulla avaan ensin sähköpostin ja katson mitä on tullut. Vastaan palautteisiin heti aamulla. Päivän tehtävät vaihtelevat. Nyt syksyllä valmistelen ensi kesän ja talven reitti- ja aikataulumuutoksia. Talvella on vuorossa tarkempi aikataulusuunnittelu. Keväällä alkaa aikataulukirjojen tuotantoon liittyvä aikataulujen oikoluku.

Työtahti on ajoittain aika kiireinen, mutta ylitöitä en ole kovin paljoa joutunut tekemään. Kiireisimpinä aikoina olen joutunut tekemään jonkin verran pidempää päivää. Kyllä työt seuraavat toisinaan kotiin, mutta kotiväki katkaisee työrytmin. Minulla on kolme pientä lasta, joiden kanssa ei ehdi työtä ajatella.

Vastaamme palautteeseen

Luen päivittäin matkustajapalautteen niiltä linjoilta, joiden suunnittelusta vastaan. Palautesihteerit ottavat meillä vastaan palautteen ja jakavat viestit eteenpäin suunnittelijoille. Saan kuukaudessa noin sata palautetta linjoistani ja reiteistäni. Nykyisin suurin osa palautteesta tulee sähköpostitse, mutta aikaisemmin ihmiset soittivat.

Meillä on periaatteena, että vastaamme kaikkiin viesteihin. Jos palautteessa on konkreettinen kysymys, vastaamme siihen. Muuten kiitämme kommentista, ja käytämme sitä hyväksi suunnittelutyössä. Jos palaute koskee jotain tiettyä kuljettajaa tai reittiä, lähetämme sen myös liikennöitsijälle.

Palautetta on sitten ihan kaikenlaista. Aika paljon sitä on kuljettajista. Ihmiset valittavat, ettei bussi tullut tai että se oli myöhässä. Jotkut haluaisivat lisää vuoroja tai haluaisivat muuttaa reittiä. Harvemmin palautteessa on kehuja. Ihmiset ottavat yleensä yhteyttä, kun liikenteessä on heidän mielestään jotain huonosti. Matkustajapalautteet voivat joskus tuntua henkilökohtaisilta, jos saa kielteistä palautetta aiheetta.

Teemme palautteesta myös tilastoa ja luokittelemme viestit sen mukaan, mitä ne ovat koskeneet. Meillä on tapana jaotella viestit mm. seuraaviin ryhmiin: aikataulut, bussi ei ole tullut, bussi oli täynnä, jokerilinja, kalusto, Keravan kaupunkirata, kuljettaja, Leppävaaran kaupunkirata, linjaopas, matkakortit, linjastosuunnittelu, liput, lippujen tarkastus, pysäkki, reitit, reittiopas, tiedotus ja markkinointi ja www-sivut. Myöhemmin on sitten on helppo nähdä, mistä palautetta on tullut ja kuinka paljon sitä on tullut.

Taloudellisuus on suunnittelun lähtökohta

Käytämme aikataulujen suunnittelussa suunnitteluohjelmaa, jonka avulla suunnittelemme ensin, miten bussi kiertää reittiä päivän aikana. Tästä muodostuu sitten lopullinen aikataulu. Aikataulunsuunnitteluohjelma on ensimmäinen, jonka täällä joutuu opettelemaan. Se on aika laaja ohjelma. Kesti pitkään, ennen kuin sen oppi ja tiesi, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Muuten käytämme normaaleja toimisto-ohjelmia.

Aikataulusuunnittelussa on otettava huomioon matkustajamäärien vaihtelu eri vuorokauden aikoina. Aamuisin ja iltapäivisin on enemmän matkustajia kuin keskipäivällä. Tässä on jatkuvasti erilaisia liikennetilanteita ja niiden muuttumista. Aikatauluja voidaan tarvittaessa muuttaa myös kesken aikataulukauden. Työssä joutuu olemaan hyvin perusteellinen. Missään vaiheessa ei voi oikaista. Aikataulusuunnittelussa on käytävä tarkkaan läpi kaikki liikennöintiin vaikuttavat asiat. Jos jättää jonkin asian puolitiehen, se näkyy aikanaan matkustajapalautteessa.

Kuntien heikentyneen talouden vuoksi joudumme etsimään säästöjä ja miettimään vuorojen tarpeellisuutta. Taloudellisuus on suunnittelun lähtökohta. Emme voi suunnitella sellaisia aikatauluja ja reittejä, joille ei löydy matkustajia.

Pääkaupunkiseudun kunnat kilpailuttavat joukkoliikenteen. Liikennöitsijä saa korvauksen ajoista, ja kunnat keräävät lipputulot. Kilpailun perusteella linjoista tehdään sopimukset viideksi vuodeksi kerrallaan. Kukin suunnittelija kokoaa omilta kilpailutettavilta linjoiltaan tarjouspyyntöön ajokaaviot, aikataulut, linjakartat, tiedot vaadittavasta kalustosta, sopimusajoista ja matkustajamääristä. Liikennöitsijät tekevät tarjouksen siitä, millä hinnalla he ovat valmiita ajamaan linjoja. Hinnan ohella kilpailuttaessa kiinnitetään huomiota myös laatuun.

Aikataulu- ja liikennesuunnittelussa on koko ajan muistettava, että tämä on matkustajien palvelemista. On pyrittävä vastaamaan matkustajien toiveisiin. Koskaan ei tiedä, miten jokin aikataulumuutos vaikuttaa. Jonkun mielestä muutos on hyvä asia, mutta joku toinen voi olla aivan toista mieltä. Palautetta lukemalla se sitten selviää.

Hyvää työtä on hyvä aikataulu

Kampin väliaikaisten liikennejärjestelyjen joukkoliikennesuunnittelu oli viimeisin projektini. Kamppiin rakennetaan maan alle liikennekeskus ja rakennustöiden ajaksi kaikki linja-autoasemalta lähteneet bussit sijoitettiin lähtemään eri kaduilta. Tehtäväni oli varmistaa ajokaavioista, että jokaiselle lähdölle oli varattu riittävästi ajoaikaa. Aluksi vaikutti siltä, etteivät uudet liikennejärjestelyt millään lähde toimimaan. Loppujen lopuksi kuljettajat oppivat yllättävän nopeasti ajamaan uusilta lähtöpaikoilta.

Kyllä tämä edelleen kuuden vuoden jälkeen tuntuu sellaiselta työpaikalta, että tulisin tänne mielelläni töihin, kun tiedän, mitä tämä pitää sisällään. Jo Vantaalla pidin työstäni. Täällä on hyvä henki, ja on helppo käydä kysymässä työtoverilta, jos on ongelmia.

Kyllä tässä tuntee ihan selvää haastetta siitä, että pystyy suunnittelemaan hyvän aikataulun, jota myös pystytään liikennöimään tehokkaasti. Siitä saa omanlaistaan tyydytystä, kun tietää, että on tehnyt hyvää työtä.