Prosessikehitysinsinööri, kemianteollisuus

Haastattelu

Työssä ei selviä pelkällä teknisellä osaamisella. Insinöörinkin pitää kyetä ilmaisemaan itsensä ja ideansa. Jos hän ei saa sidosryhmiä vakuuttumaan ideasta, sitä ei toteuteta. Onnistuminen sen sijaan ruokkii halua päästä eteenpäin ja saada aikaan tulosta.

Kimmo Vahtola, 42 v.

Valkoista ja keltaista jauhetta

Lääkkeen vaikuttava aine on lääkeainemolekyyli. Kemian teollisuuden kemisti tutkii, miten molekyyli syntetisoidaan. Insinööri suunnittelee valmistusprosessin. Lopputuote syntyy tehtaalla. Käytännössä se on valkoista tai keltaista jauhetta.

Lääkeaineen tutkimus, tuotekehitys ja valmistusprosessin suunnittelu ovat pitkäjänteistä työtä. Osa kemisteistä ja insinööreistä kehittää jo markkinoilla olevia lääkeaineita, osa suunnittelee uusia.

Työskentelen vanhojen lääkeaineiden parissa Orion-konserniin kuuluvan Fermionin palveluksessa Espoossa. Lääkkeiden vaikuttavan aineen valmistus on ydinosaamistamme. Kykenemme valmistamaan niitä vaikeimpiakin tuotteita.

Lääkeaineen valmistusta säätelevät tiukat viranomaismääräykset. Valmistajan tulee huolehtia niin potilasturvallisuudesta kuin valmistusprosessin luotettavuudesta.

Laboratoriosta tehtaaseen

Lääkkeen vaikuttavat aineet valmistetaan Fermionin Oulun ja Hangon tehtailla. Ne sekoitetaan myöhemmin muihin aineosiin Orionin tuotantolaitoksissa, jossa tehdään potilaskäyttöön tarkoitetut tuotteet.

Orgaaniseen kemiaan erikoistuneet kemistit tekevät valtavan työn luodakseen molekyylin valmistusmenetelmän. He valitsevat lähtöaineet, synnyttävät reaktiot ja tutkivat, missä olosuhteissa ja liuottimissa reaktiot etenevät ja toimivat halutusti. Muodostuva molekyyli on saatava eristetyksi reaktioseoksesta mahdollisimman puhtaana.

Sen jälkeen työ siirtyy meille insinööreille. Mietimme, miten sama synteesi saadaan toimimaan teollisessa tuotannossa. Laboratoriossa valmista tuotetta syntyy kenties vain grammoja, tehtaassa eräkoko voi olla tuhansia kiloja.

Suurennamme prosessin mittakaavaa. Teemme muutamien kilojen pilottieriä, testaamme ja tutkimme. Sekoitusteho ja lämmönsiirto muuttuvat ratkaisevasti, kun millilitroista siirrytään litroihin.

Tehtävämme on muuntaa onnistunut koetulos tehdasolosuhteisiin ja varmistaa valmistusprosessin turvallisuus. Prosessi validoidaan, mikä tarkoittaa dokumentoitua osoitusta prosessin suorituskyvystä ja toistettavuudesta. Pyrimme toimintavarmaan ja kustannustehokkaaseen tuotantoon.

Kun onnistumme lisäämään kapasiteettia ja lyhentämään valmistuksen läpimenoaikaa, teemme samalla tilaa uusille tuotteille. Pyrimme sovittamaan tekniset ratkaisut olemassa olevaan laitekantaan. Jos se ei onnistu, saatamme ehdottaa uusinvestointia.

Pitkä ja monimutkainen tuotekehitys maksaa. Lääkkeen valmistuksessa on aina kyse mittavista taloudellista arvoista. Vaikuttavan aineen, keltaisen tai valkoisen jauheen kilohinta voi nousta sataantuhanteen euroon.

Laatu, lääkevalmistuksen kulmakivi

Vastaan noin kymmenen tuotteen elinkaarihallinnasta. Suunnittelen parannuksia tehdasprosesseihin. Jos tuotannossa ilmenee poikkeamia tai laatuongelmia, toimin tehtaan ja tuotekehityksen yhteyshenkilönä.

Päätyöni on valmistusohjeiden laatiminen. Yksi ohje saattaa sisältää yli sata yksittäistä vaihetta. Ohje pitää kirjoittaa niin, että tehtaiden vuoromestarit ja prosessityöntekijät sen ymmärtävät.

Suuret kehityshankkeet vievät valtaosan työajastani. Akuuttiongelmat ratkaistaan kuitenkin aina kiireaikataululla. Laatu on lääkevalmistuksen kulmakivi. Jos laatumuutoksesta syntyy pienikin epäily, tutkimme, testaamme ja korjaamme.

Työni sisältää monia kiinnostavia vaiheita. Mieluisinta ovat oivalluksen hetket. Yrityksen sisäiset toimintaohjeet määrittävät tekemiselle kehykset mutteivät estä kyseenalaistamasta ennen tehtyä.

Jos jokin vaihe prosessissa tuntuu viisaalta tehdä toisin, miksi ei kokeiltaisi? Idea pitää ensin markkinoida omille esimiehille ja sitten testata systemaattisesti. Kenties vaihe onkin tarpeeton.

Eräs oma ideani oli menetelmä lääkeaineen välituotteen valmistukseen. Kun idea testauksen jälkeen siirrettiin valmistusprosessiin, kustannukset ja läpimenoaika puolittuivat, tuotantoteho nelinkertaistui.

Tulokset huomattiin, ja pidin itsekin meteliä saavutuksestani. Hyvässä työyhteisössä osataan iloita myös muiden onnistumisista. Firman etu on meidän kaikkien etu ja auttaa varmistamaan kilpailukyvyn ja työpaikat jatkossakin.

Tavoitteet selkeät, resurssit hyvät

Aloittaessani Fermionilla kemian osaamiseni ei ollut kovinkaan syvällistä. Kokeneiden asiantuntijoiden joukossa olen oppinut. Alunperin opiskelin prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa ja tein diplomityöni bioprosessitekniikasta.

Valmistumisen jälkeen toimin yliopiston määräaikaisissa tutkimustehtävissä. Selvittelin turpeen uuttoa ja proteiinin erottelua juustoherasta. Tutkin myös etanolin valmistusta jäteperunasta. Laadin siitä julkaisun, jota kuulemani mukaan hyödynnettiin, kun Tyrnävälle perustettiin pottuviinatehdas.

Tutkimusprojektien hiipuessa hakeuduin Fermionin palvelukseen. Jos työni yliopistolla oli soveltavaa tutkimusta, täällä se on erityisen soveltavaa. Tutkimustavoitteet ovat selkeät, resurssit hyvät ja työn tuloksena syntyy aina jotain ihmiselle hyödyllistä.

Aikataulut ja kustannuspaineet tuntuvat työssä, mutta yrityksen tulevaisuus näyttää valoisalta. Firmassa osaaminen on huippuluokkaa. Kovassa kilpailussa on kuitenkin mentävä eteenpäin. Muut kisaajat tulevat lujaa vauhtia takana.

Työssä ei selviä pelkällä teknisellä osaamisella. Insinöörinkin pitää kyetä ilmaisemaan itsensä ja ideansa. Jos hän ei saa sidosryhmiä vakuuttumaan ideasta, sitä ei toteuteta. Onnistuminen sen sijaan ruokkii halua päästä eteenpäin ja saada aikaan tulosta.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Rami Marjamäki